De flesta nya jobben skapas i små och medelstora företag. Men vad händer med tillväxten när rätt kompetens är en bristvara? Tre av tio hoppas kunna anställa ny personal relativt snart. Men lika många säger att de avstått från att anställa eftersom de inte hittat rätt kompetens. Just kompetensbrist, tillsammans med allt för stora kostnader, rankas av småföretagare som de största hindren för nyanställningar.


Boo Gunnarson

– Att så många småföretagare vill anställa innebär en enorm potential för Sveriges sysselsättning och välfärd. För att inte gå miste om den möjligheten behöver kostnaderna för att anställa sänkas och utbildningsinsatserna öka, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

I undersökningen ingick nästan 1 000 småföretag. På frågan om vad som upplevs som ett särskilt stort hinder när det kommer till nyanställning svarade 77 procent att kostnaden är för stor, 76 procent att det är svårt att hitta rätt kompetens och 71 procent att det tar för lång tid att hitta rätt person.

Källa: Visma