Annons
Branschaktuellt

Korttidsarbete – utökade möjligheter

En av de åtgärder som regeringen har högst tilltro till för att företagen ska ta sig igenom coronakrisen är stödet med korttidsarbete. Och företagen har anammat, efter det att ansökningsmöjligheten öppnades hade det inom två dygn kommit in 19 000 ansökningar.
Text: Zennie Sjölund
Annons

Tillväxtverket hade inom samma tidsintervall beslutat om stöd för 4 000 av dessa. Nu väljer regeringen att ge ytterligare stöd genom korttidsarbete med möjlighet att från den 1 maj införa korttidsarbete motsvarande en arbetsminskning på 80 procent.

Den befintliga lagen om korttidsarbete har sedan 7 april fått en tillfällig förändring som gäller från den 16 mars och under resterande av 2020. Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 procent som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren i de tre olika fallen. För den anställde blir motsvarande lönesänkning 4, 6 eller 7,5 procent. Stödet är möjligt att söka retroaktivt två månader bakåt i tiden, dock tidigast den 16 mars.

I ett förslag från den 14 april kommer möjligheten till korttidsarbete att ytterligare förstärkas under perioden 1 maj-31 juli, med en arbetstidsminskning om 80 procent med motsvarande 12 procent i lönesänkning. För de företag som redan fått stöd beviljat under dessa månader finns möjlighet att justera sin nivå från den 1 maj när lagändringen träder i kraft. Detsamma gäller för de företag som håller på att söka på befintliga stödnivåer. Just nu behöver företagen inte göra något om de från den 1 maj vill justera nivån till 80 procent, utan det kommer att finns stöd för den hanteringen hos Tillväxtverket när det blir aktuellt.

En förutsättning för att ansöka om stödet är att företaget uppfyller de villkor som finns. Stödet är tillgängligt för alla arbetsgivare inom den privata sektorn förutsatt att det antingen finns stöd för korttidsarbete i kollektivavtalen, eller om kollektivavtal saknas ska det finnas ett skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna om att detta ska införas.

Aktuella artiklar
Annons