Annons
Branschaktuellt

Krispaket för att mildra effekterna av coronaviruset

Förra veckan föreslog regeringen åtgärder i en extra ändringsbudget för att mildra de ekonomiska effekter som kan drabba företagen till följd av coronaviruset. Ändringsbudgeten ska beslutas den 19 mars. Nu presenteras ytterligare åtgärdspaket som går till Lagrådet för snabb behandling.
Annons

I takt med att Sverige och stora delar av övriga världen stänger ner och rekommenderar folk att inte vistas ute mer än nödvändigt, är det många företag i Sverige som kommer att drabbas ekonomiskt. För att minska de eventuella negativa effekterna föreslås nu en rad nya åtgärder.

Nytt system för korttidspermittering

Arbetsgivarens kostnad ska minskas med kraftigt utökad subventionsgrad. Det är en variant av det tidigare lagda förslaget om korttidsarbete. Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men tillämpas från och med i dag den 16 mars.

Exempel från Regeringens presskonferens:

Före Efter
Arbetstagare, arbetstid 100% 40%
Arbetstagare, lön 32 700 30 200 (92,5% av lön)
Arbetsgivare, kostnad arbetsgivaravgifter 10 300 9 575 (kan skjutas upp)
Total kostnad 43 000 39 775
Kostnad som bärs av staten 19 350
Kostnad som bärs av arbetsgivare 43 000 20 425
Procent av tidigare lönekostnad 47,5%

Sjuklöneansvaret

Staten går in och tar över sjuklöneansvaret under april och maj, det vill säga under två månader. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Karensavdraget har sedan tidigare beslutats att det ska slopas mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Försäkringskassan ser nu över hur detta ska hanteras i praktiken. Regeringen har även föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Den anställde kan därmed vara sjuk i upptill 14 dagar utan att behöva lämna läkarintyg till arbetsgivaren.

Anstånd med betalning till skattekontot

Företagen kan få en likviditetsförstärkning via skattekontot genom anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Förslaget innebär att företagen som har betalt in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anståndet avser tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. En förutsättning för att nyttja de nya reglerna är företaget inte har större skatteskulder, inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa.

Text: Tina Sjöström/Zennie Sjölund

Vill du veta mer?

Lagrådsremissen >>

Skatteverket angående anstånd >>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons