Föreläsningen tog avstamp i de senaste omvärldshändelserna, fortsatte via det senaste inom automatisering/arbetsflöden och bjöd på en rad praktiska tips:

– Prioritera rådgivning nu, när kunderna verkligen behöver det. Ger ni dem rätt råd i rätt tid kommer de starkare ur detta än de gjort annars. Ni känner till era kunders svagheter och styrkor och är viktigare för dem än ni kanske fattar själva.

Balansfaktorer

De balansfaktorer som återkom under föreläsningen var:

  • Digitalisering – kundnära.
  • Standardisering – skräddarsytt.
  • Automatisering – rimlighetsbedöma.
  • Robot/AI – kompetensförsörjning.
  • Realtidsdata – kvalitetssäkring
  • Effektivisering – hållbarhet
  • Globalisering – lokalt.

– Vi ska inte jobba hårdare eller snabbare, vi ska jobba smartare. Vi ska anpassa systemen så att vi kan jobba mer hållbart, även i bemärkelsen att vi är relevanta även framöver. Vi kan till exempel be systemen flagga för olika beloppsgränser hos kunderna, menade Lali Fjellström.

Samverkan

Lali Fjellström berättade också om några av de samarbeten Srf konsulterna deltar i, och där för fram medlemmarnas och branschens talan:

–  Det gäller Skatteverkets e-tjänster/ombudshantering, digital inlämning av årsredovisning, elektroniska underskrifter och ändrade K-regelverk, P27, bankernas nya betalningsinfrastruktur, digital information mellan olika system, bolaget som brottsverktyg och penningtvättslagen.

­– Vi behöver kunna mer om systemen, försystem, eftersystem, rapportering och portaler. Vi måste bli duktigare på att hantera våra verktyg för ännu bättre analyser och vassare rådgivning. För bättre balans, konstaterade Lali Fjellström.

Föreläsningen avslutades med en frågestund som bland annat innehöll resonemang om vikten av att byråledarna frigör tid för affärsutveckling. I stället för att ligga kvar på en hög debiteringsgrad.