Annons
Branschaktuellt Redovisning

Lättare följa Rex i programmen

Samverkansgruppen Redsam genomförde nyligen en workshop. Programvaruutvecklarna och Srf konsulterna diskuterade konkret hur redovisningskonsulterna lätt ska kunna göra rätt enligt Rex.

– Vi tog bland annat upp delar kring kundkännedom, bevakningslistor och resursplanering som kan knyta an mer direkt till Rex och bli ännu mer logiska för användarna i tjänsten, säger Henrik Andrén, produktägare vid Visma Spcs.
Text: Håkan Edvardsson

Även Wolters Kluwer och Fortnox presenterade sitt Rex-stöd under workshopen. I hela Redsam-gruppen ingår 17 programleverantörer.

– Jag tror jag kan tala för oss alla programvaruleverantörer och säga att det finns en utmaning i att få alla användare att applicera de förbättringar och nya lösningar vi löpande levererar ut. Vi jobbar bland annat med nyhetsutskick, information direkt i produkten, webbinarium och utbildningar i olika former men kan se att allt inte når ut. Där är dialogen och samarbetet med Srf konsulterna väldigt värdefullt. Bland annat genom sin kvalitetsuppföljning vet de hur konsulterna jobbar i praktiken, konstaterar Henrik Andrén.

Kvalitetsuppföljning

Srf konsulternas kvalitetschef Camilla Boije och kvalitetsrådgivare Victoria Müller deltog under workshopen, liksom Srf konsulternas Lali Fjellström, branschansvarig redovisning, och Zennie Sjölund, branschsansvarig lön och chef för branschenheten.

Under en kvalitetsuppföljning säkerställs att byrån jobbar enligt Rex. De vanligaste bristerna på byråerna delgavs under dagen. 

– En vanlig brist vi uppmärksammar byråerna på är upprättande av systemdokumentation, som ska göras enligt bokföringslagen och normgivningen. I många fall när systemdokumentationen har upprättats saknas vissa delar. Denna ska omfatta försystem, integrationer och, i de flesta fall, en arkivplan. För att få systemdokumentationen komplett är det önskvärt att programleverantörerna gör det möjligt att redigera den direkt i systemen. Systemdokumentationen är ett exempel på vad vi enades om att ha större samverkan kring framöver, berättar Victoria Müller.

Kontroll och påminnelser

En annan brist avser uppdragsavtalen. Alltför ofta är de inte upprättade, inte påskrivna eller inaktuella. Visma noterar samma sak från sitt håll:

– Vi kan se hur många uppdragsbrev som skapas. Kunderna kan förstås även hantera uppdragsbreven utanför våra lösningar, men de borde vara fler baserat på den kundstock vi har.

– Det är definitivt ett område vi kan jobba mer med och presentera/informera om att vi har stödet för att upprätta uppdragsbrev direkt i Visma Advisor. Sedan behöver vi tänka på hur vi löser det på ett användarvänligt sätt, så att användaren inte stör sig på att det dyker upp påminnelser och notiser i tjänsten när exempelvis uppdragsbrevet löper ut.

Här, menar Henrik Andrén, är input från systemets användare och Srf konsulterna centralt. För att fokusera på rätt förbättringar och underlätta för konsulten att göra rätt enligt Rex och tillämpliga lagar, regler och rekommendationer. Victoria Müller konstaterar:

– De konsulter som använder sina redovisningsprogram fullt ut har en tydligare arbetsprocess och kan lättare göra rätt. Det ligger i allas intresse att det är enkelt att följa Rex i det löpande arbetet och där är Redsam rätt samverkanforum för utvecklingen.

Henrik Andrén gick Srf konsulternas Rex-onlinekurs i samband med workshopen. Den gick även ett antal av hans kollegor vid Vismas kontor i Växjö. Detta för att få insikter om hur redovisningskonsulterna arbetar enligt denna branschstandard och ge uppslag till hur programmen kan utvecklas för att möta detta än bättre.
Vad har konsulterna svårast att leva upp till i sitt kvalitetsarbete? Vilket stöd kan programföretagen bygga in i sina system för att underlätta för konsulterna att följa Rex? Hur får man in Rex i sitt löpande arbete? Victoria Müller, kvalitetsrådgivare vid Srf konsulterna, ledde Redsams workshop som mynnade ut i ett antal konkreta utvecklingsområden.
Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons