Annons
Branschaktuellt Redovisning

Lättare redovisa hållbarhet för mindre företag

Våren 2021 lanseras en ny standard som ger små och medelstora företag i Norden möjlighet att redovisa och styrka sina insatser för en hållbar verksamhet.
– Stora företag och nya regelverk kräver mer och mer miljöhänsyn, för att inte nämna samhällsutvecklingen i stort. Med NSRS-standarden kan vi hjälpa våra kunder att möta de kraven och öka sin konkurrenskraft, säger Lali Börjesson, branschansvarig redovisning vid Srf konsulterna.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Arbetet med att kartlägga och definiera vad marknaden och myndigheterna kräver av den nya standarden pågår. Dessutom ska alla steg i NSRS (Nordic Sustainability Reporting Standard) vara enkla och effektiva. Detta både för företagaren och för den som hjälper företagaren med redovisningen.

– Många mindre företag är väldigt duktiga på att jobba med hållbarhet, men har inte resurser att kunna styrka det genom de standarder och certifieringar som finns i dag. Samtidigt är det inom en snar framtid en överlevnadsfråga att kunna göra det. Därav NSRS.

Ett moment i den nya standarden berör övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi. Enkelt uttryck en övergång från en ekonomi där man investerar till lågt pris, använder och skrotar. Till en ekonomi där man investerar ur en produkts livscykelperspektiv och återanvänder så mycket som möjligt. Helst allt.

Som namnet antyder är NSRS ett arbete som utförs i ett nordiskt perspektiv. Under NAF, Nordic Accountant Federation, är det Regnskap Norge, Srf konsulterna och finska TAL (Taloushallintoliitto) som har representanter i projektet. Bortom 2021 är tanken att denna nya standard ska göras än mer internationell. Lali Börjesson avslutar:

– Utvecklingen går mot klimatneutrala verksamheter i alla sektorer. Det här är vårt sätt att dra ett strå till den stacken. NSRS gör det möjligt att göra rätt lokalt, samtidigt som man agerar i linje med FN:s mål för global hållbarhet. Coronapandemin har ytterligare understrukit vikten av det och vilket ansvar varje individ, varje företag har för utvecklingen lokalt och globalt.

– Våra medlemmar vet vad som fungerar i verkligheten. Den här standarden blir ett enkelt och kraftfullt verktyg för alla som jobbar med redovisning, lön och rådgivning, säger Lali Börjesson, branschansvarig redovisning Srf konsulterna.

Fakta/NSRS

  • För små och medelstora företag.
  • Redovisar hållbarhetsarbete.
  • Start i Norden.
  • Linjerar med FN:s globala mål.
  • Matchar kraven i övriga certifieringar.
  • Pilotversion klar våren 2021.

www.nsrs.eu

Aktuella artiklar
Annons