Annons
Företagande

Lina Andersson: Allt fler kunder ställer krav på att vi ska arbeta hållbart

Home of Textile säljer dekor, möbler och textil till projektkunder, butiker, E-handlare och direkt till konsument. De senaste åren har de tagit stora steg mot hållbarhet, trots att de är ett litet företag utan lagkrav på hållbarhetsredovisning. För att komma igång tog de hjälp av NSRS – en manual anpassad för små och medelstora företag. Marknadschefen Lina Andersson berättar om deras arbete och ger tips till andra företag som vill komma igång med sitt hållbarhetsarbete.
Text: Therese Slettengren
Annons

Varför började ni jobba med hållbarhet?
Hållbarhet har alltid varit en viktig fråga för mig. Under 2022 blev hållbarhet även ett prioriterat område i vår strategi och diskuterades på styrelsenivå. Hösten 2022 beslutade vi att, för bokföringsåret 2023, göra vår första hållbarhetsrapport. Ambitionen var att kartlägga nuläget och att identifiera de största riskerna och möjligheterna.

Ställer era kunder krav på att ni ha en hållbarhetsrapport?
Nej, inte en hållbarhetsrapport, men vi säljer till stora kedjor som omsätter över en miljard totalt och de har ju lagkrav enligt CSRD. Så de börjar ställa krav på sina mindre leverantörer att förse dem med information i hållbarhetsfrågor. Här har jag märkt en förändring bara de senaste åren.

Hur kom ni i gång?
Vi insåg att vi behövde en struktur för vårt hållbarhetsarbete och vår redovisningskonsult rekommenderade oss att använda NSRS,Nordic Sustainability Reporting Standard, som är anpassad för små och medelstora företag. Vi började med att systematiskt gå igenom manualen och rapporten, steg för steg. Under fyra längre arbetsmöten jobbade vi metodiskt igenom allt. Inför varje arbetsmöte hade var och en punkter att förbereda och arbeta med. När rapporten var klar anlitade vi en fristående konsult för att granska den och säkerställa att allt var korrekt. Vi bestämde oss också för att arbeta efter effektmodellen, där vi fokuserar på åtgärder som ger stor effekt men kräver mindre insats.

Hur tyckte ni det var att arbeta med NSRS?
Det är ganska komplext. Klimatrisker, klimatmöjligheter och även konsekvensanalysen baseras ju till viss del av subjektiva bedömningar. Men i och med att vi hade fyra lite längre arbetsmöten och tillsammans satt och gick igenom allt metodiskt så tycker jag att det flöt på bra. Det blev en väl genomarbetad rapport som vi nu kan arbeta vidare på.

Vad är nästa steg?
Vi har satt upp mål för Agenda 2030 och arbetar med att förbättra nyckeltalen för våra tjänstebilar och uppvärmning av våra lokaler. Vi ser också över våra materialval och cirkularitet för att hitta affärsmodeller som är hållbara. Vi är små och kan inte driva stora förändringar i branschen, men vi kan vara med och skapa opinion och börja ställa frågor till våra leverantörer.

Har du tips till andra företagare som vill komma igång med hållbarhetsarbetet?
Mitt råd är att driva hållbarhetsarbetet som ett projekt. Det är också viktigt att ledningen är engagerad så att det inte hamnar för långt ner i organisationen. Använd en tydlig manual och var metodisk i arbetet. Och kom ihåg att det är en pågående process – hållbarhet är inte något man blir klar med, utan något man ständigt måste jobba med och utveckla.

Här kan du läsa och ladda ner Home of Textiles hållbarhetsrapport.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons