Annons
Branschaktuellt

Nu aviseras förlängning av korttidsstödet

Enligt gällande lagstiftning upphör möjligheten för företag att erhålla stöd för korttidsarbete den 30 juni. Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna lagt fram ett förslag för att möjliggöra en förlängning i ytterligare tre månader.
Text: Zennie Sjölund
Annons

Förslaget medför att företag ska kunna få stödet fortlöpande om bedömning görs att situationen i samhället är fortsätt ansträngd. Stödet omfattar företag som uppfyller villkoren på ekonomiska svårigheter som gällt sedan tidigare. Om ett företag inte har ansökt om stöd tidigare så blir ansökningsförfarandet likvärdigt det som gäller för nuvarande period december 2020–juni 2021. De företagen som tidigare har fått stöd kan genom att begära förlängning senast vid utgången av juli 2021 få fortsatt stöd. För dessa företag krävs ingen ny ansökan och det kommer enligt förslaget inte att göras en ny bedömning. Detta eftersom företag nyligen har prövats i rätten till korttidsstöd och fått godkänt att uppfylla kraven. Företag som under december 2020 – juni 2021 har fått stöd genom den tillfälliga lagen kan därmed även få stöd för perioden juli – september 2021 genom en begäran som inte kräver nya underlag. De underlag som tidigare har skickats in för att påvisa ekonomiska svårigheter, och i vissa fall revisorsyttrande som krävdes vid tidigare ansökan, blir fortsatt gällande och behöver inte tas fram på nytt. Däremot måste de avtal som träffats om korttidsarbete för aktuella månader skickas in.

I förslaget har även jämförelsemånaden ändrats. De företag som har haft stödet sedan det infördes i mars 2020 har säkerligen haft förändringar bland de anställda. För att jämförelsemånaden ska bli mer relevant får samtliga företag en ny jämförelsemånad. För de nya perioderna juli-september blir den nya jämförelsemånaden april 2021. En ny jämförelsemånad medför att nya underlag för detta ska styrka rätten till stödet.

Stödnivåerna är fortsatt

  • 4 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 20 procent
  • 6 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 40 procent
  • 7,5 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 60 procent
  • 12 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 80 procent.

Avstämningsförfarandet blir på samma sätt som för det stöd som är gällande fram till 30 juni. Det innebär att avstämningen görs i efterhand men med en fördröjning. Avstämningen för september 2021 ska göras senast vid utgången av november 2021.

Förslaget har skickats på remiss och svarstiden är satt till den 24 maj. Lagen är tänkt att börja gälla från den 29 juni, vilket ger en överlappning av gällande lagstiftning.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons