Bakgrund I början av andra världskriget infördes den allmänna varuskatten (omsen) för att finansiera statens kostnader för försvaret. Omsen avskaffades vid krigets slut, men återinfördes 1960. Omsen ersattes av moms 1969. Momsen innebär en beskattning av mervärdet i varje led till skillnad mot omsen som var en skatt i sista ledet mot konsumenten. Sverige hängde därmed på övergången till moms som var en trend inom EU-länderna (då benämnda EG-länderna) som 1967 införde moms. I slutet av 1960-talet hade färre än tio länder ett momssystem. Idag är det fler än 160 länder. Enligt OECD är moms en skatt med förhållandevis små…

Premium

För premiumartiklar behövs en prenumeration

Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!