Leif Hagström, skattejurist vid Srf konsulterna, har tittat närmare på den aktuella propositionen som lämnades av regeringen i oktober. Den följer i sin tur ett EU-direktiv (DAC 7) som berör informationsutbyte om beskattning. Beslut i riksdagen väntas i december. Då träder de nya reglerna i kraft 1 januari 2023.

– Som redovisningskonsult är det väldigt bra att uppdatera sig på vad som kommer, för det här träffar väldigt många. Sannolikheten för att man får frågor om detta är hög, konstaterar Leif Hagström.

Plattformsoperatören

Enligt de nya reglerna är alla företag som får en intäkt genom att exempelvis förmedla uthyrning av fast egendom, sälja personliga tjänster som korttidsuppdrag/gig-tjänster, sälja varor eller hyra ut transportmedel via en hemsida en ”plattformsoperatör”. Och omfattas därmed av de nya reglerna. Undantagna är exempelvis de företag som enbart listar annonser på sin hemsida/plattform. Är plattformen/hemsidan baserad utanför EU ska den registreras i någon medlemsstat. Exempelvis i Sverige.

– Plattformsoperatörerna ska anmäla sin verksamhet till Skatteverket. Man ska också ta in och kontrollera uppgifter om säljarna på sin plattform, alltså åtgärder för kundkännedom. Detta, och den ersättning säljarna fått, ska rapporteras till Skatteverket. Alla uppgifter ska sparas i sju år, berättar Leif Hagström.

Säljaren

De nya reglerna betyder alltså att den som exempelvis hyr ut sin semesterbostad eller säljer verktyg via en hemsida/plattform som tar någon procent eller ett fast belopp för tjänsten ska skicka in uppgifter dit, enligt åtgärderna för kundkännedom. Plattformsoperatören ska sedan lämna kontrolluppgifter på hur mycket man tjänat till Skatteverket.

– Reglerna kommer enligt lagstiftaren till för att reglera den så kallade plattformshandeln på ett likadant sätt i alla medlemsländer, och underlätta EU-gemensam revision av bolag. Ambitionen är att se till så att rätt skatt betalas av både plattformsoperatör och säljare/uthyrare.

– Hyr du som svensk ut din semesterbostad i Spanien via en svensk plattform kommer plattformen att lämna kontrolluppgifter om dig och uppgifter om dina inkomster till Skatteverket. Skatteverket kan sedan skicka de uppgifterna till sina kollegor i Spanien, avslutar Leif Hagström.

Sker uthyrningen av huset i Spanien via en svensk plattform av en person med hemvist i exempelvis Ungern kommer Skatteverket alltså att skicka kontrolluppgiften till kollegorna i Ungern. Några av de största och mest kända exemplen på plattformsoperatörer som träffas av de nya reglerna är Airbnb, Hemnet, Blocket och Uber.