Annons
Branschaktuellt

Nytt riktat krispaket för småföretagen

Idag onsdag presenterades ytterligare ett krispaket med fokus på att stödja småföretag och alla anställda i dessa företag. De nya förslagen i krispaketet kommer enligt finansminister Magdalena Andersson att hanteras skyndsamt för beslut i riksdagen.
Text: Zennie Sjölund
Annons

Anstånd med årsmoms

En av åtgärderna som föreslås är att anstånd med skatter och arbetsgivaravgifter, som tidigare har presenterats, nu utökas med företag som har årsmoms. Moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. Förslaget föreslås träda ikraft den 8 april men gälla retroaktivt för förra årets momsinbetalningar. Det innebär en möjlighet att skjuta på den skatteinbetalning avseende 2019 som ska betalas in under våren.

Skatt kan kvittas via periodiseringsfonder

För egenföretagare, enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag, ändras enligt förslaget reglerna om periodiseringsfonder. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 efter begäran får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Detta kan sedan kvittas mot möjliga framtida förluster inom sex år utan ränta. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019.

Vilande företag

Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.

Tillfällig nedsättning av arbetsgivar- och egenavgifter

För mindre företag, föreslås en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för upp till 30 anställda och omfattar den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Endast ålderspensionsavgiften på 10,21 % ska betalas under perioden 1 mars – 30 juni 2020. Egenavgifter sätts enligt förslaget ner på motsvarande sätt.

Hyressänkningar för utsatta branscher

Ett stöd för att underlätta och påskynda möjligheten för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset att få lägre hyror föreslås införas. Det gäller för företag i utsatta branscher som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter och inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni.


Magdalena Andersson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Statlig lånegaranti i ny företagsakut

Regeringen har för avsikt att inrätta en statlig företagsakut eftersom det i dagsläget är svårt att få lån från bankerna. Staten går in som garant istället för bankerna vilket ger företagen nya möjligheter att låna på upp till 75 miljoner kronor. Staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som bedöms livskraftiga men som drabbats ekonomiskt av coronaviruset. En garantiavgift tillkommer vars storlek är beroende av bankens riskklassning av företaget. Åtgärden är riktad mot framförallt små och medelstora företag. Det blir en variant av företagsakut som fanns på 90-talet och Riksgäldskontoret kommer att administrera garantin. Beviljade lån kommer att ha en löptid på upptill tre år och man slipper betala ränta de första 12 månaderna. Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

Korttidsarbete även för familjemedlemmar

Det redan föreslagna korttidsarbetet har snabbt omsatts av arbetsmarknadens parter. Möjligheten till korttidsarbete kommer enligt det nya förslaget även att omfatta familjemedlemmar.

Likviditetsförstärkningen tidigareläggs

Det har redan kommit in 4562 ansökningar om anstånd för skatter och avgifter. Nu förs samtal kring räntan i Finansutskottet. Dessutom tidigareläggas Likviditetsförstärkningen till den 30 mars.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons