Vid årets Rekon-mässa representerades Srf konsulterna av Joakim och Mattias Olinder samt Pär Sandén. Syftet med deltagandet var att marknadsföra yrkesrollen redovisningskonsult som en möjlig karriärväg för studenterna. Handelshögskolan själva pratar oftast om yrkesrollerna revisor, ekonomichef, finanschef och managementkonsult men ytterst sällan om redovisningskonsult. Nu verkar man dock ha fått upp ögonen för att det finns ännu ett bra yrkesval för ekonomistudenterna.

– Jag blev inbjuden till en inspirationsföreläsning för studenterna som går termin två på Handelshögskolan, berättar Mattias Olinder. Syftet med föreläsningen var att få dessa studenter att välja just redovisning/ekonomistyrning som inriktning i sina fortsatta studier. Vi var sex alumner som berättade om våra yrkesval och varför vi läst ekonomistyrning. Förutom mig var det en revisor, en managementkonsult, en som är verksam inom business intelligence, en som jobbar med ekonomi på ett stort privat bolag och en från ett stort publikt bolag. Jag representerade redovisningsbranschen.

Mattias Olinder, som tidigare även varit verksam som revisor, kunde beskriva de största skillnaderna mellan de olika yrkesrollerna, något som sällan görs för ekonomistudenter.

– Jag tycker att Handels tidigare varit dåliga på att tydliggöra skillnaderna och heller inte så duktiga på att berätta om redovisningskonsult som ett bra karriärval. Att jag fick vara med under den här kvällen var ett steg i rätt riktning och ett tecken på att lärarna på Handels uppmärksammat problemet.

– Jag är nöjd med att få tillfälle att prata om vår bransch, en bransch som skriker efter välutbildade personer. Stora pensionsavgångar och digitaliseringens utmaningar kommer skapa en ännu större efterfrågan ganska snart. Studenterna verkade också intresserade, det var många som kom fram och ville prata med mig efteråt, avslutar Mattias Olinder.