Annons
Branschaktuellt

Omställningsstödet förlängs med ytterligare tre månader

En av de mest omfattande insatserna för företagen i coronakrisen var omställningsstödet för perioden mars och april. Nu är beslut fattat att stödet ska förlängas med perioden maj till juli.
Text: Zennie Sjölund
Annons

Coronaviruset har medfört mycket stora problem för näringslivet och hela samhället. Sverige har därför i likhet med flera andra länder genomfört en mängd stödformer i syfte att företagen ska få ökade möjligheter att överleva. Ett omställningsstöd har införts för bortfall av omsättningen under perioden mars-april 2020. Ytterligare åtgärder bedöms dock vara nödvändiga och nu förlängs omställningsstödet för perioden maj-juli. Efter att EU-kommissionen nu har godkänt stödet har regeringen fattat beslut om en förlängning som träder i kraft den 19 oktober. Från 20 oktober till och med 30 november 2020 kan företagen ansöka om stödet via e-tjänst hos Skatteverket.

Liknade tidigare stöd

Omställningsstöd nr 2 liknar det som gällde för mars och april men med vissa skillnader. Det krävs en större minskning i nettoomsättningen och det är andra maxbelopp för stödet. Stödet kan ansökas för två olika perioder, maj respektive juni och juli 2020. Vissa företag kan bara ansöka om stödet för maj, exempelvis inom branschen jordbruk eller fiskeri- och vattenbruk. Det ska göras två separata ansökningar för respektive period eftersom förutsättningarna är olika.

  • Maj

För maj månad krävs en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 januari 2020. Om räkenskapsåret var längre eller kortare än tolv månader så proportioneras kravet på minsta nettoomsättning i motsvarande omfattning. Nettoomsättningen ska vara mer än 40 procent lägre jämfört med maj 2019 och lägsta stödbelopp som beviljas är 5 000 kronor.

  • Juni/juli

För dessa två månader krävs en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 januari 2020. På samma sätt som för maj månad ska nettoomsättning proportioneras om räkenskapsåret var längre eller kortare än tolv månader. Nettoomsättningen ska vara mer än 50 procent lägre jämfört med samma månader 2019. Det lägsta stödbelopp som beviljas är 5 000 kronor per månad.

Första omställningsstödet genererade 23 200 ansökningar och totalt sett har 98 procent av alla inkomna ansökningar behandlats. Av dessa har ungefär 10 procent av ansökningarna fått avslag. Av de inkomna ansökningarna har 88 procent beviljats, men bara 68 procent av ansökt belopp har utbetalats. Främst är det företag inom transport och magasinering, handel samt hotell- och restaurangverksamhet som nyttjat stödet.

Skatteverket har särskilda informationsinsatser för omställningsstödet, läs mer om detta här >>

Aktuella artiklar
Annons