Srf konsulterna, branschorganisationen inom redovisning, lön och rådgivning, lanserar tillsammans med systerorganisationerna i Norge och Finland en ny gemensam standard för hållbarhetsrapportering. Standarden, NSRS – Nordic Sustainability Reporting Standard, är den första på marknaden som är anpassad för små och medelstora företag.

NSRS, Nordic Sustainability Reporting Standard, innebär att det för första gången finns ett verktyg för ryggraden i nordiskt näringsliv, de små och medelstora företagen, att på ett kostnadseffektivt sätt kunna redovisa sitt hållbarhetsarbete.

– Med den nya gemensamma standarden för hållbarhetsrapportering, NSRS, ges Nordens alla små- och medelstora företag möjlighet att, på ett kostnadseffektivt sätt, redovisa sitt hållbarhetsarbete. Vilket endast tidigare i praktiken varit anpassat för stora bolag, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör Srf konsulterna.

De största företagen har redan idag långtgående lagkrav att hållbarhetsrapportera och sannolikt kommer många av de större företagen att ställa krav sina underleverantörer. Så småningom kommer bankernas förväntningar och även lagstiftningen avseende hållbarhetsrapportering att omfatta alla företag.

– Det blir en kedjereaktion som kommer att påverka alla företag. Vi ser redan nu att bankerna diskuterar lösningar som bland annat innebär att de kommer att ta hänsyn till taxonomin i sin kreditgivning till företag. Som företagare handlar det på sikt om överlevnad när marknadens krav på hållbara produkter och tjänster ökar, säger Lali Fjellström, branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna.

– Företag som på ett tydligt sätt kan redovisa hur de arbetar hållbart med miljö, social och ekonomisk hållbarhet kommer att ha bättre förutsättningar för att driva en långsiktigt hållbar och lönsam verksamhet. Vi i redovisningsbranschen är den naturliga aktören att hjälpa företagen med att upprätta hållbarhetsrapporten då våra medlemmar är de som både känner företagen bäst och är experter på redovisning, avslutar Roland Sigbladh.

Mallen för hållbarhetsrapportering finns tillgänglig redan idag.

Läs mer om NSRS-standarden >>