Annons
Branschaktuellt Redovisning

PTL-granskningar kan bli mer riskbaserade

– Tillsammans med våra branschkollegor på FAR har vi nu en dialog och samverkan med länsstyrelserna som ska leda till att deras handläggare får en bättre förståelse för redovisningsbranschen. Länsstyrelserna vill gå mot en mer riskbaserad tillsyn och mer vägledande beslut. I kombination med att redovisningsbranschens kunskap och medvetenhet om penningtvättsregelverket ökar möjliggörs en riskbaserad tillsyn, säger Camilla Boije, Kvalitetschef Srf konsulterna.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Srf konsulternas regelbundna möten med företrädare för de tre länsstyrelser som bland annat granskar redovisningsbranschen i Sverige fortsätter. Det senaste hölls strax före sommaren. Camilla Boije beskriver en ömsesidig vilja att utforma granskningarna så att de blir så träffsäkra och lämpligt utformade som möjligt.

–Länsstyrelserna redogjorde för sina processer avseende tillsynsärendena Där kan vi understryka att det står byrån fritt att kontakta länsstyrelsen när tillsynsärendet pågår. Man kan ställa frågor, kontrollera var i processen ärendet befinner sig och skicka in kompletteringar för att klargöra hur byrån arbetar för att uppfylla kraven i penningtvättslagen. Det kan till exempel vara en uppdaterad allmän riskbedömning. De möjligheterna är det inte många byråer som har blivit upplysta om, konstaterar Camilla Boije.

Mötena med länsstyrelsen kompletteras bland annat med en utbildning för länsstyrelsernas handläggare där de exempelvis kommer att informeras om vad en Auktoriserad Redovisningskonsult gör, att Srf konsulterna och FAR har standarder som medlemmarna följer och de administrativa risker man ser hos både byrån och i de olika kunduppdragen.

Utbildningar

Det är fullt möjligt att gå en av Srf konsulternas utbildningar i penningtvättslagstiftning, PTL, under ärendets gång och därefter komplettera sitt underlag till länsstyrelsen, baserat på de nya kunskaper och verktyg man fått. De tre olika PTL- utbildningar som erbjuds i dag, se nedan, har det senaste året haft hundratals deltagare. Och efterfrågan ökar.

– I sammanhanget kan vi också påminna om det utskick till byråledarna som vi gjorde i mars, där vi tipsade om en kostnadsfri crash course ”Har du som byråledare koll på penningtvättslagen?” som finns tillgänglig i kursportföljen till och med sista december i år för dig som är byråledare. Den är en bra bas att stå på och en temperaturmätare på byråns PTL-arbete, menar Camilla Boije.

Ny checklista

Trots att det är ett lagkrav att redovisningsbyråer registrerar sig i registret mot penningtvätt hos Bolagsverket är det inte alla som gör det. Det visas bland annat under länsstyrelsernas granskningar.

– Vi uppdaterar regelbundet vårt PTL-material och har nu gjort en ny, överskådlig checklista för efterlevnad av penningtvättslagen, den hittas på Mina sidor. Med reservation för att ingen checklista kan vara heltäckande så är den ett bra verktyg för att kunna följa de administrativa kraven och säkerställa att man inte missar något grundläggande. Vi försöker hela tiden stödja våra medlemmar att förstå och följa penningtvättslagen krav för att bidra till kampen mot ekonomisk brottslighet, säger Camilla Boije.

Riskbaserad tillsyn

Tanken är att tillsynen ska bli mer riskbaserad, alltså att länsstyrelserna kan rikta sin tillsyn mot de verksamhetsutövare där de ser högst risk för att verksamheterna kan utnyttjas för penningtvätt. Ambitionen är också att länsstyrelsernas beslut ska utformas och formuleras mer vägledande.

– Länsstyrelsen uppdaterar också informationen på sin hemsida och sina föreskrifter för att få in mer vägledning i dem. De använder sig bland annat av de konkreta frågor vi formulerade till dem i november 2022 och är öppna för att ha oss som bollplank i det arbetet. Den tydligheten har vi efterfrågat länge och det är glädjande att de möter oss där och att vi nu har en löpande dialog kring PTL-tillsynen, säger Lena Lind, Förbundsdirektör och VD för Srf konsulterna.

Länsstyrelsen arbetar även med en förstudie i syfte att utforma en periodisk rapportering. De löpande svaren från byråerna, sannolikt en gång om året, blir ytterligare en informationskälla för länsstyrelserna för att kunna göra ett riskbaserat urval av sin tillsyn.

– Om er byrå får tillsyn: var proaktiv under ärendets gång och komplettera med de handlingar som styrker hur ni arbetar för att möta kraven enligt penningtvättslagstiftningen, säger Camilla Boije, Kvalitetschef Srf konsulterna. Foto: Malin Sydne
– Vi vill hålla utbildningen för länsstyrelsernas handläggare eftersom vi ser att de behöver större förståelse för de olika uppdrag och risker som en redovisningsbyrå möter. Vi är övertygade om att detta kan vara till nytta för alla, säger Lena Lind, Förbundsdirektör och VD för Srf konsulterna. Foto: Malin Sydne

Mer om PTL hittar du på srfkonsult.se

Aktuella artiklar
Annons