Adli Assali jobbar som enhetschef vid Enheten för Förvaltning, Avdelningen för rättsliga frågor. Tillsammans med sina kollegor har han hanterat flera tillsynsärenden enligt PTL och fattat beslut om nivån på sanktionsavgifterna. Han skriver i ett mejl till Konsulten: – Enligt kapitel 7, paragraf 5 i penningtvättslagen får tillsynsmyndigheten förelägga den som driver verksamhet som omfattas av penningtvättslagens 7 kapitel att lämna de upplysningar och ge tillgång till de handlingar som behövs för tillsynen. – Tillsynsmyndigheten får, när den anser det nödvändigt, genomföra en undersökning på plats hos en verksamhetsutövare som är föremål för tillsyn. I de fall som Länsstyrelsen valt att…

Premium

För premiumartiklar behövs en prenumeration

Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!