På plats i Almedalen är Roland Sigbladh, Förbundsdirektör, Frans Blom, Förbundsordförande, Zennie Sjölund, Branschansvarig Lön, Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning och Peter Boiardt, styrelseledamot i förbundet.

Hållbar digitalisering

En mycket bra start i Almedalen under onsdagsmorgonen var seminariet ”Vad krävs för att myndigheterna ska lyckas med sina digitaliseringsprogram?” med Offentliga Affärer och Capgemini. Summerat tar vi med oss följande som togs upp i diskussionen under seminariet: ”Vi måste släppa Axel Oxenstiernas grepp om myndigheternas förvaltning för att skapa bättre förutsättningar för samordning. Samtidigt så tas en hel del för givet.” ”När det är kris är vi skitbra”. Zennie Sjölund rapporterar också om exempel på aktiviteter under pandemin där samverkan mellan myndigheter var avgörande för snabba lösningar som Covidpasset, en lösning som nu används i många andra EU-länder. Man konstaterade att tekniken kan användas mer, med exempelvis AI för bedömningar samt att använda sig mer av schablonbelopp som karensbeloppet som gällde under pandemin. Det är viktigt att tänka på syftet med en lagstiftning istället för att se hinder, menar de medverkande.

Seminariet ”Hållbar digitalisering av myndigheter och företag – vilken roll spelar data?”, med Google som arrangör, bjöd på ett skarpt panelsamtal kring flera av de viktigaste frågorna i vår bransch: ”Vi behöver ersätta rädslan och dystopin kring AI med en robust riskhantering”, ”För den hållbara omställningen är digitalisering bottenplattan”, ”Transport av data är avgörande och därför är säkerheten viktig”, ”Vi behöver myndigheter som samverkar med oss”.

Lali Fjellström, som var på plats, ställde under seminariet frågan ”om företagen och myndigheterna är ense om att digitalisering kan underlätta och effektivisera arbetet, hur kan vi hjälpas åt med att få lagstiftningen att bli snabbare på att hänga med och stödja det, exempelvis förslaget om förenkling av Bokföringslagen? Det förslaget har blivit liggande på departementet.”

Och skam den som ger sig! Lali fick tillfälle att ställa frågan igen, denna gång till Mathias Tegnér, ledamot i Näringsutskottet som jobbar med regelförenklingsfrågor.

– Han tycker att vi behöver jobba mer med samverkan och mindre i stuprör. Vi öppnade upp för en framtida dialog, berättar Lali.

Kriminaliteten i byggbranschen

Veidekke Entreprenad AB arrangerade under onsdagseftermiddagen tre seminarier om kriminalitet i byggbranschen. Srf konsulterna närvarade på alla tre och fick med sig både värdefulla samtal och tänkvärda fakta om dagsläget. Under första seminariet ”Kriminaliteten i byggbranschen – orsaker och omfattning” redogjorde Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke och Pia Bergman, Skatteverkets expert på ekonomisk brottslighet, hur det faktiskt ser ut idag. Medverkande var även Anna-Lena Norberg, konsult och utredare arbetsmarknadskriminalitet, Företagsgranskning och Miia Vuolama, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten.

Hur många företag kan misstänkas bryta mot lagar och avtal? Från seminariet rapporterar Srf konsulternas representanter att Byggmarknadskommissionen i en kvalitativ analys har bedömt att upp emot 30% av arbetarna på Stockholms byggarbetsplatser befinner sig där illegalt. En kvantitativ analys, baserad på ett statistiskt urval av 1 000 företag, visar att 83% av företagen ”kan misstänkas ha brutit mot lagar och/eller avtal”.

– Det finns ungefär 3000 utlandsregistrerade byggföretag i Sverige. Det pågår närmast gränslöst fusk bland östeuropeiska byggbolag i Sverige. Det rör sig om systematiskt fusk med löner, skatter, sociala avgifter och arbetstider. Får vi inte bukt med problematiken finns det snart ingen som vill jobba i branschen, sa Lennart Weiss, som fick medhåll från de övriga medverkande.

I del två av tre seminarier, medverkade bransch- och intresseorganisationer om problemen med arbetslivskriminalitet, däribland Trafikverket, HSB och Byggföretagen. ”Branschen har inte hängt med i utvecklingen”, ”Vi behöver hjälpas åt med kontrollen av underentreprenörsföretagen”, ”Det börjar med självinsikt och självkritik” var några av uttalandena vi fångade upp under det andra seminariet om kriminalitet i byggbranschen, rapporterar Lali Fjellström.

– Sist ut av de tre seminarierna om kriminaliteten i byggbranschen var det politikerna Anna Johansson, Socialdemokraterna, Alireza Akhandi, Centerpartiet och Mats Green, Moderaterna, som fick ge sin syn på saken och i den dialogen fanns en stark känsla av valrörelse, säger Zennie Sjölund.

Företagande

”Entreprenörskap är kanon! Men 3:12-reglerna är problematiska, vi behöver rättvisa regler, samhället bör bidra till att små företag växer och anställer fler” sa Björn Wiechel, Socialdemokraterna, under seminariet ”Skatterna och företagandets roll i valet 2022” som arrangerades av Företagarna och Entreprenörskapsforum. Centerpartiet uttryckte att även de små företagen och de som har låg lönsamhet behövs eftersom de också anställer. ”De är särskilt viktiga i glesbygd och på landsbygden”, sa Hanna Wagenius, Centerpartiet. Liberalerna med Mats Persson som representant påstod att de senaste åren drivits en häxjakt och ett misstänkliggörande av företag. Detta enligt Lalis rapportering från seminariet. På frågan om bolagsskatten ska sänkas eller höjas sade L och C sänkas medan S svarade ”pass”.

Personliga möten i Almedals-vimlet

Almedalsveckan har hittills inte bara bjudit på spännande seminarier och viktiga programpunkter. I Almedals-vimlet har Srf konsulterna träffat både medlemsföretag, högt uppsatta chefer och tidigare kända ansikten som gjort ett viktigt avstamp för branschen. Mitt i den myllrande och grönskande Almedalsparken befann sig Åse Hansen, tidigare kvalitetschef vid Srf konsulterna.

– Åse Hansen håller ARK-fanan högt som numera medlem och kvalitetsrådgivare, säger Zennie Sjölund.

Nere vid hamnen i Visby blev det ett trevligt möte med Harry Goldman, Vd för NyföretagarCentrum Sverige.

– Vi diskuterade möjligheter till samarbete. Det bör vara självklart att de som startar nya företag redan från början ska använda en Auktoriserad Redovisningskonsult och Auktoriserad Lönekonsult, säger Roland Sigbladh.

Givetvis blev det även ett besök hos medlemsföretaget Ludvig & Co på kontoret i Visby. Där fördes samtal om den pågående utredningen avseende återinförande av revisionsplikten, obligatorium för digitala årsredovisningar och modernisering av bokföringslagen.

– Mattias erbjuder sina anställda möjlighet att bli auktoriserade, vilket stärker både den anställde och företaget. Det var kul att träffa Mattias och hälsa på hans kolleger, säger Roland.

 


Med anledning av den tragiska händelse som inträffade i Visby igår eftermiddag, vill vi ägna våra tankar till kvinnan och alla hennes anhöriga.