Annons
Deklaration Redovisning Skatt

Rätt från början – Samverkansprojektet med Skatteverket på gång

Vi kan glädjande berätta om att arbetet med teknikförberedelser nu pågår för att få alla delar på plats i vår nya samverkan gällande deklarationer och andra inlämningsuppgifter till Skatteverket. Samverkansarbetet som går under devisen ”Rätt från början” syftar till att höja kvaliteten genom att dra nytta av det kvalitetsarbete som SRF och FAR genomför löpande för att säkerställa auktorisationen.
Text: Petra Lagnehag Zars
Annons

Test och pilotverksamhet

Under hösten kommer Skatteverket att arbeta med test- och pilotverksamhet avseende taxeringsåret 2013 och från och med taxeringsåret 2014 är det skarpt läge. Funktionen för att registrera uppgiftslämnare och kundföretag kommer att finnas tillgänglig kring årsskiftet. Då kommer även inlämningsfunktionen att finnas på plats.

Mätningar visar kvaliteten

Skatteverket kommer att mäta kvaliteten på de deklarationer och andra inlämningsuppgifter som upprättats av SRFs och FARs auktoriserade medlemmar. Syftet med mätningarna är att Skatteverket ska kunna nyttja sina resurser till rätt saker, det vill säga där det är högre risk för felaktigheter.

Branschens programvaruleverantörer är med

Flera av branschens ledande programvaruleverantörer är redan igång med att bygga in funktionen i sina program och Samverkansgruppen, som består av representanter från Skatteverket, FAR och SRF, kommunicerar löpande med dem gällande den tekniska lösningen. Kontakta gärna din programleverantör för att få veta status för det program du använder. Det är bra om vi hjälps åt att trycka på hos programvaruleverantörerna så att utvecklingen får hög prioritet även hos dem.

Samhällsnytta

Genom denna samverkan utnyttjas det kvalitetsarbete som auktorisationen står för, vilket medför mycket positiva effekter främst för företagare och samhälle. Färre fel och mindre krångel för företagarna är målet vilket främst innebär att företagen slipper onödig kontakt med Skatteverkets granskningsenheter. SRFs Auktoriserade Redovisningskonsulter kommer på ett påtagligt sätt att kunna vara med och tydliggöra den stora samhällsnytta som en kompetent och professionell redovisningskonsult gör för företagen.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons