– I en rad områden i Sverige idag står en kamp mellan det onda och det goda om unga själar. Man kan tyvärr uttrycka det så. Långsiktiga satsningar som Nattfotboll för unga och korrekt redovisning är en del av en hållbar lösning. Till årsskiftet blir det arbetssättet lätt tillgängligt över hela landet, konstaterar Patrik Asplund, vd för Goodsport vars arbete bland annat prisats på Idrottsgalan.

Asplunds arbete med hållbarhetsredovisning börjar forma sig redan 2011. På uppdrag av Djurgården fotboll gör han då en hållbarhetsrapport som är den första för en fotbollsklubb i Europa. Det är i sin tur följden av ett arbete med Djurgårdsandan under 2005 som gjordes tillsammans med Anders Carlberg, Fryshusets primus motor.

– I båda processerna blev det uppenbart att vi behövde ett kvitto på det vi gjorde, med uppföljningsbara mål. För alla inblandade. Inte minst medlemmar och sponsorer. Det blev också uppenbart att vi måste jobba långsiktigt för att nå våra mål, berättar Patrik Asplund som 2013 startade Goodsport. Organisationen har sedan dess genomfört cirka 200 projekt för att skapa integration och ett bättre samhälle med idrott som verktyg.

Ställer krav

Idag, hösten 2021, är Goodsport en etablerad aktör. Listan över samarbetspartners innehåller bland andra Ica-stiftelsen, Stadium, Adidas, Lannebo Fonder och EY. Socialstyrelsen klassificerar deras projekt Nattfotboll som ett förebyggande projekt, ingen liten prestation. Nattfotboll är vad det låter som: en sporthall eller fotbollsplan där lokala ledare/eldsjälar i en förening, stöttade av Goodsport, håller i fotbollsträningar och matcher öppna för alla unga som vill delta. Det har bland annat genomförts i Stockholm, Malmö och Norrköping.

–  Med vårt stöd kommer krav på exempelvis jämn fördelning mellan tjejer och killar i styrelsen, att man redovisar hur många som kom och att man även i själva aktiviteterna följer våra policys, berättar Patrik Asplund.

GRI och Skolträffen

Skolträffen är en annan satsning från Goodsport som genomförs runt om i landet. I Stockholm har barn från Danderyd och Rinkeby träffats och idrottat tillsammans. Få av dem hade någonsin varit i de andras stadsdel dessförinnan. Än mindre träffat varandra.  Efteråt fortsätter 40 procent av dem att hålla kontakt med varandra.

– Även den insatsen redovisar vi enligt GRI, Global Reporting Initiative, och med hjälp av Ethos International så att alla intressenter kan ta del av hur vi uppfyller våra mål gällande social hållbarhet och kopplingen till FN:s globala hållbarhetsmål.

– När vi till årsskiftet lanserar den nya plattformen, det nya verktyget socialfunding.se/SocialFunding QRI, blir vårt arbetssätt lätt att använda sig av för alla som vill landet över. Där får man hjälp med den nödvändiga kopplingen mellan teori och praktik. Mellan finansiärer, organisation/förening och eldsjälar som gör jobbet på plats. Och med att sätta de nödvändiga, uppföljningsbara målen, intygar Patrik Asplund.

I sammanhanget kan nämnas att socialfunding.se/SocialFunding QRI byggs upp tillsammans med Accenture, Ethos International och en grupp andra partners.