Annons
Branschaktuellt Redovisning

Redovisningsbranschen påverkas av Coronakrisen

Rekordhög arbetslöshet, lågkonjunktur och en kraftig minskning av svenskt BNP är de sannolika konsekvenserna av utbrottet av covid-19. En återhämtning av ekonomin bedöms ta flera år, sade finansminister Magdalena Andersson när hon presenterade Finansdepartementets prognos. Srf konsulternas förbundsdirektör Roland Sigbladh ser att branschen kommer påverkas.
Text: Anna Gullberg
Annons

Finansdepartementet har analyserat hur olika branscher påverkas av de åtgärder som vidtagits för att sakta farten på spridningen av covid-19. Underlaget för prognosen utgår också från de erfarenheter som dragits vid tidigare kriser.

Finansdepartementet kallar det “en kombinerad efterfråge- och utbudschock med spridningseffekter mellan länder”.

Osäkerheten i prognosen är dock mycket stor. Klart är att utbrottet av Coronaviruset får långtgående och allvarliga konsekvenser för både svensk och global ekonomi.

– Ett väl fungerande näringsliv är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle, så denna kris kommer att påverka oss alla på många olika sätt under lång tid, kommenterar Roland Sigbladh, förbundsdirektör för Srf konsulterna.

– Givetvis kommer många företag i olika branscher att slås ut i närtid och det leder till betydligt fler konkurser. Många företag har svag likviditet och dålig lönsamhet vilket innebär att dessa får svårt att klara sig.


Roland Sigbladh  Foto: Malin Sydne

Finansdepartementet tror att en återhämtning kommer att pågå under flera år.

Arbetslösheten väntas stiga till 9 procent under 2020, sysselsättningen till under 67 procent. Sverige och världen bedöms gå in i en lågkonjunktur med kraftigt negativ BNP-tillväxt. Minskningen av svenskt BNP kommer att vara i nivå som under finanskrisen 2008.

Mängden varsel som nu lagts pekar på en dyster arbetsmarknad framöver.

Sverige har historiskt låg skuldsättning vilket ger landet ett bättre läge än många andra i rådande situation. Men fallande skatteintäkter och omfattande åtgärdspaket kommer med stor sannolikhet att leda till underskott.

Hur kan Srf konsulternas medlemmar stötta sina kunder i det rådande läget?
– Utöver att se till att redovisningen blir rätt och lämnas in i tid, behöver vi nu stiga fram och vara ännu mer proaktiva än tidigare. Ta kontakt med kunden, gå igenom kundens likviditet, förslå åtgärder för att stärka både likviditet och lönsamhet. Hjälp till med att upprätta en budget och ha löpande uppföljningsmöten med kunden. säger Roland Sigbladh.

Vilken påverkan har det finansiella läget för redovisnings- och lönekonsulterna?
– När de mindre företagen nu påverkas kommer sannolikt även vår bransch att påverkas. Många företag kommer att få svårt att betala för tjänsterna, vilket påverkar vår bransch. Därför är det viktigt att ha en mycket tät kontakt med kunden, kanske behöver branschen fakturera oftare, kanske behöver vi erbjuda möjlighet att dela upp betalningen, säger Roland Sigbladh.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons