Annons
Branschaktuellt Redovisning

Så bestrider du Bolagsverkets beslut om förseningsavgift

Att lämna in årsredovisningen för sent medför förseningsavgifter på minst 5 000 kronor. Samtidigt har hela samhällets och företagens processer förlamats av den pågående coronakrisen. Risken att årsredovisningen inte hinner lämnas in i tid är därför stor för många företag och redovisningsbyråer.
Annons

Senast 7 månader efter bokslutsdatum ska årsredovisningen vara inlämnad. Srf konsulterna har aktivt drivit frågan om att flytta fram datum för debitering av förseningsavgifter, men Bolagsverket har meddelat att de fått nej i högsta beslutande instans.

Reglerna om förseningsavgifter är tvingande och det innebär att Bolagsverket är skyldiga att påföra förseningsavgifter när årsredovisningen lämnas för sent. Bolaget måste då betala avgiften innan beslutet kan överklagas för att få tillbaka avgiften. Corona är ett skäl som kan medföra att avgiften återbetalas, men på grund av de tvingande reglerna måste en bedömning göras i varje enskilt fall och kan ske först efter att avgiften har betalats.

Hur bestrider man förseningsavgiften?
Det finns två olika metoder för att bestrida förseningsavgiften. Nedan beskrivs de olika alternativen samt att Srf konsulterna sammanställt mallar för att begära eftergift och återbetalning av avgiften.

Steg 1 – ansökan om eftergift
Om orsaken till förseningen har ett tydligt skäl som bolaget inte kunnat råda över kan man söka eftergift av den beslutade avgiften. Sjukdom och corona är exempel på sådana skäl som kan medge eftergift, men det krävs att ansökan tydliggör det förhållande som medfört att årsredovisningen är försenad. Det innebär i sjukdomsfallet att man inte kan hänvisa till corona rent allmänt utan det måste finnas en tydlig koppling mellan den aktuella årsredovisningen och sjukdom, till exempel att företagets ägare eller ekonomiansvarig/ansvarig på redovisningsbyrån har drabbats och därför inte kunnat upprätta årsredovisningen i tid. Ange i ansökan att eftergift yrkas för hela avgiften.

Båda typerna av ansökan ska ske på Bolagsverkets blankett 751 och skrivas under samt sändas in i original. Byrån kan ansöka för bolagets räkning genom att komplettera ansökan med en fullmakt.

Steg 2 – överklagan till Förvaltningsrätten
Om Bolagsverket inte har kunnat meddela eftergift måste beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Härnösand som handlägger dessa ärenden. Beskrivningen av orsaken till förseningen kan vara samma eller kompletteras med begäran om att Förvaltningsrätten ska ompröva beslutet. Begäran ska ställas till Förvaltningsrätten i Härnösand men skickas in till Bolagsverket som sänder den vidare. En sådan överklagan ska ha inkommit inom två månader från dagen då Bolagsverkets beslut har erhållits.

Överklagandet ska ske på Bolagsverkets blankett 750 och skrivas under samt sändas in i original. Byrån kan överklaga för bolagets räkning genom att komplettera överklagandet med en fullmakt.

Praktiska mallar
På Bolagsverkets webbplats finns de mallar som används vid ansökan och överklagande. Mallen ”Fullmakt för ombud avseende förseningsavgift” finns att ladda ner på srfkonsult.se/Mina sidor/Övriga mallar. Där finns även information om hur du använder mallarna.


Du hittar mallarna här:

Mall för ansökan om eftergift eller ändring av beslut om förseningsavgift enligt Bolagsverket blankett 751 >>

Mall för överklagande av förseningsavgift enligt Bolagsverket blankett 750 >>

Fullmakt för ombud avseende förseningsavgift >> (inloggning krävs)

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons