Annons
Branschaktuellt

Så jobbar branschen kring hur Coronaviruset covid-19 drabbar näringslivet och våra kundföretag

Coronaviruset påverkar oss alla på olika sätt och särskilt hårt drabbar det i dagsläget våra företagare inom branscherna restaurang, hotell, turism, researrangörer, taxi, butiker, möten och event. Du som är verksam i redovisnings- och lönebranschen är de drabbade företagens stöd i just sådana här frågor och Srf konsulternas uppdrag är att stötta dig.
Text: Petra Lagnehag Zars
Annons

Mycket händer snabbt nu och Srf konsulterna bevakar löpande de beslut som regeringen kommunicerar. Vi samlar vår rapportering på srfkonsult.se och kanaliserar löpande ut informationen via vår webbtidning tidningenkonsulten.se, via sociala medier och via nyhetsbrev till våra medlemmar och anslutna. Dina senaste nyhetsbrev med medlemsinformation finns också alltid samlade på Mina sidor för att du ska kunna gå tillbaka och söka viktig information.

Nedan svarar våra branschansvariga, Zennie Sjölund och Mikael Carlson, på några viktiga frågor utifrån rådande dagsläge:

Vilket är det viktigaste rådet till våra verksamma i redovisnings- och lönebranschen?
Följ nyhetsbevakningen, var lyhörd och fundera kring hur du och dina kundföretag kan påverkas av situationen. Dina kunders likviditet är sannolikt det viktigaste området att bevaka i tider då störningen av affärerna kan bli exceptionellt hög, så just detta område är särskilt viktigt att bevaka. Ta även kontakt med kunder som har annalkande likviditetsproblem för att diskutera om några åtgärder kan vidtas, som att senarelägga inköp, fakturera snabbare, avvakta med investeringar eller om man bör kontakta banken för att be om tillfälliga krediter från det nya utrymme som Riksbanken har allokerat via bankerna just för detta syfte.

En stor del av de åtgärder som regeringen nu föreslår inverkar i allra högsta grad på löneprocessen med slopat karensavdrag, sjuklönekostnader, permitteringar och möjlighet att få anstånd hos Skatteverket. Att detta ska genomföras är klart, regeringen har de andra partierna med sig, men det framgår ännu inte hur detta ska gå till i praktiken. Här måste vi invänta beslut från riksdagen.

På vilket sätt kommer Srf konsulterna att vara ett viktigt stöd för att våra verksamma ska kunna hjälpa sina kundföretag och löntagare på bästa sätt?
Vi bevakar givetvis förändringar för att snabbt nå ut med den senaste informationen utifrån ett branschperspektiv med hjälp av vår specialistkompetens.

Vad har vi gjort hittills?
Vi bevakar och samlar all rapportering på vår webbplats. Där kan du ta del av nyhetsuppdateringar och annat som händer i frågan. Dessutom för vi dialog med myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan samt våra lönesystemleverantörer för att se hur lagda förslag ska kunna omsättas till verkligheten.

Vilka aktiviteter sker den närmaste tiden för att stödja branschen?
Vi spelar nu in ett extrainsatt avsnitt av Lönepodden och har kallat till ett extra möte med Srf Lönsam för att gemensamt diskutera dessa viktiga frågor. Vi kommer löpande att genomföra olika aktiviteter utifrån de beslut som fattas framåt. Det bästa för våra verksamma i branschen är att behålla lugnet och följa vår rapportering.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons