Annons
Branschaktuellt

Sänkta arbetsgivaravgifter – hur går det till?

Som ett led i att minska kostnaderna för arbetsgivare har nu regeringen lagt ett förslag om att tillfälligt minska arbetsgivaravgifter och egenavgifter för redovisningsperioderna mars till juni.
Text: Zennie Sjölund
Annons

Det avser alla företag oavsett antalet anställda med ett tak på 25 000 kr per anställd och upp till 30 anställda. För att kunna nyttja stödet direkt så ska deklarationen för mars månad inte vara inlämnad förrän efter den 6 april. Detta för att hantering hos Skatteverket ska finnas på plats. Om deklarationen redan är inlämnad så kan företaget begära omprövning.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter är frivilligt och företagen ska därmed begära stödet. Skatteverket kan därför inte göra ett generellt avdrag på arbetsgivardeklaration. Begäran anses genomförd genom att företagaren markerar i AGI.

Det finns inga begränsningar i vilka företag som omfattas av möjligheten. Alla företag kan få 5 300 kr i nedsättning per anställd, maxbelopp på 159 000 kr per månad, för perioden 1 mars till 30 juni. Stödet går inte att kombinera med FoU- eller regionalt stöd. Nedsättningen sker via AGI-rapporteringen. Det är funktionen för det befintliga stödet för den först anställde som kommer att användas. Det innebär fält 062 på individuppgiften. Det är arbetsgivaren som anger vilka anställda som ska omfattas i de fall personalstyrkan överstiger 30 personer. Det finns inga krav på att det måste vara en viss anställningsform eller sysselsättningsgrad på de anställda. De personer som är markerade i ruta 062 kommer att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift om 10,21 procent.

Detta beslut har kommit väldigt fort och Skatteverket använder ett befintligt fält på AGI för att underlätta implementeringen. Trots snabb hantering så kan det vara svårt att hinna få det egna systemstödet på plats, beroende på lönesystemleverantör. Men då går det, som alltid, att manuellt uppdatera uppgifterna vid inläsning till Skatteverket. Bocka i ruta 062 på individens uppgift så följer det med i rapporteringen. Det går även att ompröva tidigare beslut, som vanligt, enligt sex-årsregeln eftersom nedsättningen till en arbetsgivaravgift på 10,21 % är kopplad till redovisningsperioderna 1 mars-30 juni 2020.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons