En skattskyldig kan, i stället för att vara registrerad som skattskyldig till moms i andra EU-länder, redovisa den utländska momsen för varje konsumtionsstat i en särskild momsdeklaration. Läs mer på Skatteverkets sida.  För moms som ska redovisas i en sådan särskild momsdeklaration ska momsen redovisas och betalas senast den sista dagen i månaden efter redovisningsperiodens utgång. Flertalet andra EU-länder saknar nationella bestämmelser som motsvarar den vi har i Sverige om lagstadgad tid. Eftersom de länder där omsättningen sker (konsumtionsstaterna) är beskattningsländer är det dessa länder som kan ta ut förseningsavgifter och andra sanktioner.Mot denna bakgrund bör man se till att den särskilda momsdeklarationen kommer in till Skatteverket senast den sista dagen efter redovisningsperiodens utgång, även om det skulle vara en helgdag. Detsamma gäller betalningen. Skatten, som betalas i euro, anses betald den dag som betalningen har bokförts på Skatteverkets särskilda konto.