Det nya bolaget är ett dotterbolag till PE Accounting, som har Olle Rydqvist som en av grundarna.

– Jag har den operativa rollen. Det är mig man pratar med för att få en demo och jobba i en testmiljö, så att man själv kan se att vi verkligen har automatiserat hållbarhetsredovisningen, säger Weerasooriya som bär titeln Chief Operative Officer vid nystartade Wellfish.

NSRS

Det automatiserade systemet är baserat på den nordiska standard för hållbarhetsredovisning som Mattias Weerasooriya jobbade med under sitt år vid Srf konsulterna: NSRS.

– Programmet uppfyller självfallet kraven i årsredovisningslagen samt i det styrande regelverket inom EU: GHG – protokollet (Green House Gas) samt den internationella hållbarhetsredovisningsstandarden GRI (Global Reporting Initiative). Det vilar på en mycket robust grund.

Funktionen

Enkelt uttryckt samlar Wellfish program automatiskt in information från det ordinarie bokföringsprogrammet. Och översätter det till konkreta utsläpp. Det kan gälla luncher, arbetsresor, inköp av profilkläder, telefonabonnemang: finns det i bokföringen så kommer det att finnas i hållbarhetsredovisningen. Automatiskt.

– Redovisningen ut mot konsultens kund kan sedan ske enligt de tre vedertagna hållbarhetsperspektiven: Miljömässigt, Socialt, Ekonomiskt. Eftersom vi har så stor mätbarhet blir det också enkelt se vilka insatser man bör

sätta in för att minska sin miljöpåverkan och vilken skillnad insatserna gör år från år.

Inga pekpinnar

Systemet är inte tänkt att ge ”betyg” på företagens klimatarbete. Det ger i stället en exakt nulägesanalys, som redovisningskonsulten kan använda för att hjälpa sin kund att fatta beslut utifrån. För att deras kunder i många fall redan kräver det och för att EU-lagstiftningen kommer att göra det. Därutöver är också frågor om hållbarhet allt viktigare för en arbetsgivares attraktivitet (employer branding).

– Policys är bra på sitt sätt, men de saknar tänder. Konsultbranschen behöver kvalitativa, transparenta nyckeltal som kan jämföras över tid – även när det gäller hållbarhetsredovisning. Det är vad vi automatiserat och gjort lättöverskådligt, avslutar Mattias Weerasooriya.