SIE är en standard som används för att utbyta data mellan olika program i egen dator samt för att skicka data mellan företag. Via SIE-formatet kan olika typer av program både hämta och lämna redovisningsdata på ett standardiserat sätt.

Några viktiga personer bakom den 25-årsjubilerande SIE-standarden är Lars Hansson, upphovsmannen till SIE-standarden, Lage Wikstrand som varit en av frontfigurerna och suttit i föreningen SIE-gruppens styrelse i många år samt Mikael Carlson, Srf konsulternas branschansvarig redovisning tillika SIE-föreningens nuvarande styrelseordförande. Här berättar de alla tre om den framgångsrika resan med SIE-standarden.

SIE-formatet kom till 1992 eftersom det inte fanns något enhetligt sätt att skicka information från bokföringsprogrammen till deklarationsprogrammen. Deklarationsblanketterna ändrades varje år, och rutorna på de olika blanketterna fick interna koder i deklarationsprogrammen. Lars Hansson, Edison Solutions, fick uppdraget att ta fram förslag till formatspecifikationer.

– Jag föreslog då att man i stället skulle skicka programneutral fil med kontosaldon, och gjorde en skiss på hur ett sådant filformat skulle kunna se ut, berättar Lars Hansson. Hans Orre, då på Akelius Skatt, nappade på idén om ett öppet filformat och Lars Berglöf, då på KPMG Bohlins AB, drev på för att få till stånd en förening som kunde förvalta filformatet. Den 1:a juni 1992 bildades föreningen och ett stort antal programvaruföretag anslöt sig direkt.

I början innehöll SIE-filerna enbart kontosaldon, men ganska snabbt kompletterades filformatet med objektsaldon, periodsaldon och verifikationsposter. Därefter har man varit mycket restriktiva med att ändra i filformatet. En SIE-fil ska vara en SIE-fil, det ska inte finnas en massa varianter.

Lars var under en tid även föreningens ordförande. 2015 blev han efter några års uppehåll, åter invald i styrelsen och fick förtroendet att fullfölja arbetet med att ta fram SIE 5, en XML-baserad efterföljare till SIE 4.

– Att SIE-formatet blivit så framgångsrikt beror på att det är enkelt och att det baserar sig på en gemensam kärna av uppgifter som finns i alla bokföringsprogram, säger Lars. Om man får en SIE-fil så har man en garanti för att den innehåller det man förväntar sig. Det är ungefär som ett vägguttag där man vet att man får 230 Volt växelström och kan plugga in vilken apparat som helst.

Mikael Carlson som är föreningen SIE-gruppens nuvarande ordförande ser många fördelar med standarden och att det står klart att den kommer att ha fortsatt stor betydelse.

– SIE har betytt oerhört mycket för effektiviteten i svensk administration, säger Mikael Carlson. Genom att standardisera ett format som gör att man kan överföra data snabbt och säkert mellan olika system, slipper man en mängd manuellt arbete och stimulerar även nya tillämpningar för att analysera data genom att man vet att det alltid går att få ut värden som alla system kan läsa. Därav namnet SIE – Standard Import Export. Under 2016 har en ny version, SIE5, tagits fram som innehåller betydligt större möjligheter än tidigare. Så SIE är en ung 25-åring som kommer att vara av stor betydelse även i framtiden!

Sverige har varit världsledande på överföring av redovisningsdata mellan olika ekonomiprogram oavsett vilken leverantör som byggt programvaran. Tack vare vår svenska modell med BAS-konton har detta fungerat fullt ut. Flera myndigheter arbetar med SIE-formatet, inte bara inom revision, utan också vid insamling av uppgifter som Statistiska centralbyrån utför.

– Redan för 20 år sedan talade vi om att bygga ut formatet till att omfatta reskontra mm. Då var vi för tidigt ute, så ingen såg behovet av detta, berättar Lage Wikstrand som suttit med i SIE-föreningens styrelse i mer än 20 år. 2016 blev nya SIE5, som är ett XML-baserat filformat lanserat. Grundformatet används långt mycket mer än vad någon kan tro. Från vår hemsida levererar vi minst 6 engelska dokumentationer per dag året runt. Något som tydligt visar på SIEs betydelse ute i världen.

Först nu, 25 år efter SIE:s start börjar internationella aktörer jobba med samma koncept men på ett mycket mer komplicerat sätt, vilket innebär att det kommer att ta många år och höga utvecklingskostnader för att uppnå samma nytta som SIE-formatet har bidragit med.

– Med vårt nya koncept SEI5 XML, så kommer formatet att leva minst 25 år till, SI(E)ar Lage Wikstrand.