Annons
Redovisning

Sigbladh varnar: Överhängande risk för förseningsavgifter  

För lite mer än ett år sedan hade Srf konsulterna, med anledning av pandemin, ett digitalt möte med Skatteverket och generaldirektören Katrin Westling Palm. Vi som deltog både gladdes och imponerades av generaldirektörens beslutsamhet när hon uttryckte; ”tillsammans ska vi klara detta!”. Därefter följde en period med mängder av välmotiverade och välriktade åtgärder med syfte att underlätta för näringslivet under pandemin. Bland dessa åtgärder fanns till exempel ett beslut att skjuta på sista dag då inkomstdeklarationen skulle lämnas. Beslutet uppskattades av Srf konsulternas medlemmar.

Nu synes det blåsa nya vindar. Trots återkommande uppvaktning från Srf konsulterna, har Skatteverkets högsta ledning nu beslutat att allt är som vanligt igen.
Annons

Många av Srf konsulternas medlemmar vittnar om att det kommer bli problem att hinna lämna deklarationerna i tid i år. Några viktiga orsaker är att man följt Folkhälsomyndighetens (FHM) riktlinjer och arbetat hemma, viket för många inneburit svårigheter att sammanställa allt underlag på grund av tillgången till kontorets programvaror och arbetsverktyg. Dessutom har arbetsbelastningen ökat med tanke på det stöd som efterfrågats från näringslivet och ökad rådgivning inte minst kopplat till olika införda stöd. Det är också viktigt att vara medveten om att när pandemin bröt ut under våren 2020 var en stor del av det årets deklarationsarbete redan avklarat. Nu är det betydligt värre, eftersom hela arbetet har och kommer att skötas under rådande pandemi. Problemet är därför större i år än föregående år.

Det är inte utan att vi är besvikna, men också överraskade. Vad är det som har hänt? Förstår inte generaldirektören längre att pandemin påverkar hela samhälls- och näringslivet? Det är ju inte heller så att beslutet kommer att underlätta Skatteverkets arbete. Snarare kommer det att försvåra Skatteverkets verksamhet, till exempel genom att fler preliminära uppgifter kommer att lämnas som måste rättas vid en senare tidpunkt. Vi kan också förvänta oss ett ökat antal överklagande där befrielse från förseningsavgiften begärs med hänvisning till rådande pandemi och att företaget prioriterat att följa FHMs riktlinjer. Ett större problem för samhället kan emellertid vara att förtroendet och lojaliteten för systemet undergrävs.

Vi kan konstatera att regeringen, sjukvården och FHM fortsätter att varna för pandemin medan Skatteverket blåser faran över. Med två motsatta åsikter måste någon ha fel.  De riktlinjer som FHM ger till all verksamhet i hela landet borde rimligen även omfatta Skatteverket och det behov av tolerans som finns i en global kris. För visst inkluderar begreppet ”tillsammans” även Skatteverket?

 

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör Srf konsulterna

Roland Sigbladh
Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons