För inkomståret 2020 fick cirka 375 000 personer skattereduktion. För inkomståret 2021 fick cirka 450 000 personer skattereduktion. Alltså en ökning med hela 20 procent! Det ska bli intressant att följa utvecklingen. Särskilt innevarande år när vi har krig i vårt närområde. Så vill du skänka till Ukraina, varför inte välja en gåvomottagare som finns i listan (se nedan) och som har verksamhet där? Passa på före årsskiftet så får du skattereduktionen redan i nästa inkomstdeklaration.

Vad gäller för att få skattereduktionen?

Jo:

– gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan du lämnar gåvan,

– du måste ha fyllt 18 år vid inkomstårets utgång,

– du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle,

– du måste ge minst 2 000 kronor under året, och

– gåvan måste vara en penninggåva som är avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet. För inkomståret 2022 (inkomstdeklarationen 2023) kan du få skattereduktion med högst 3 000 kronor. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år. Listan med godkända gåvomottagare finner du här. Totalt omfattas ca 180 olika mottagare.

900 kronor per person

Den genomsnittliga skattereduktionen för inkomståret 2021 var drygt 900 kronor per person. Högsta genomsnittliga belopp, 936 kronor, fanns i Jönköpings län. Hur stort var genomsnittsbeloppet i ditt län? Det finner du svar på här. Det var fler kvinnor än män som fick skattereduktionen. Könsfördelningen var, grovt räknat, 60 procent mot 40 procent.

Kontrolluppgifter

För att få skattereduktion ska du lämna ditt personnummer till gåvomottagaren. Är alla förutsättningar för att få skattereduktion uppfyllda behöver du inte göra något mer. Både svenska och utländska godkända gåvomottagare är nämligen skyldiga att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket för de gåvor som de har tagit emot och som omfattas av dessa bestämmelser. Kontrolluppgiften ligger till grund för det underlag för skattereduktion som blir förifyllt i din inkomstdeklaration. Bestämmelserna om skattereduktion för gåva finner du i 67 kap. 20-26 §§ inkomstskattelagen som du kan läsa här.