Annons
Branschaktuellt

Skatteverket om anståndsfrågan i coronatider

Coronaviruset skapar stora problem för många svenska företag. Frågan om anstånd är därför högst på agendan för Skatteverket. Det sade generaldirektör Katrin Westling Palm vid ett virtuellt möte med Srf konsulterna och FAR under torsdagen.
Text: Anna Gullberg
Annons

– Vi måste få en enkel, snabb, och smidig hantering av anstånden, underströk Skatteverkets generaldirektör.

Torsdagens samverkansmöte mellan Skatteverket och företrädarna för de båda branschorganisationerna för redovisningskonsulter, lönekonsulter, rådgivare och revisorer hölls med syfte att tillsammans identifiera och uppdatera sig om de skattefrågor som kan uppstå hos företag vars verksamhet och intäkter påverkas av coronapandemin.


Katrin Westling Palm

Mats Brockert, skatteexpert vid Srf konsulterna, deltog i mötet:

I inledningsskedet är anståndsfrågan en av de viktigaste. Ganska många företag kommer att få problem med att betala skatt och avgifter, och problem att lämna in deklarationer i tid. Den som får svårt att betala vill ha anstånd, säger Mats Brockert.

Idag finns två anståndsregler som är svåra att tillämpa. Men det ligger förslag på nya regler som är tänkt att införas om bara ett par veckor, och även om införandedatum är 7 april så kommer de att kunna tillämpas retroaktivt från och med 1 januari 2020.

Om man betalat skatt i januari – februari så kan man teoretiskt sett kunna få tillbaka, säger Mats Brockert som uppmanar den som tror att frågan blir aktuell att agera redan nu.

Det är inget som hindrar att man redan i dag lämnar in en anståndsansökan. Inga beslut kan dock fattas före 7 april.


Mats Brockert

Regelverket idag säger att man kan få anstånd om man har synnerliga skäl, något som är ganska svårt att bevisa. Den nya regeln kommer att vara att medge anstånd om inte något talar emot.

Det blir mer eller mindre en maskinell prövning. Den som trasslat länge med sina betalningar kan få problem, men om du skött det tidigare så kommer du beviljas, bedömer Mats Brockert.

Hur Skatteverkets beredskap ser ut för att hantera stora mängder ansökningar om uppskov är inte känt, men frågan är prioriterad av myndigheten. För Srf konsulternas medlemmar är nu frågan hur väl rustade de är att kunna hantera alla frågor som uppstår hos deras kunder i den rådande situationen.

– Den här situationen vi är i nu är så pass ovanlig. Min gissning är att de flesta inte är det, det är ju ett omfattande regelverk i insolvensrätten säger Brockert. Det här är ett område där det skulle kunna behövas en särskild utbildning.

Företrädaransvaret innebär att man kan bli personligen ansvarig för skulderna.

Det är en sak om företaget går i konkurs, men betydligt värre om man blir betalningsansvarig. Det är hela ens personliga existens som drabbas.

Frågan om byråanstånd och förseningsavgifter kommer att lyftas vid kommande möte med Skatteverket. Befrielsegrund är normalt sett sjukdom, men nu kommer man att titta på om man ska kunna hänvisa till rådande situation.

Informationen på skatteverket.se och verksamt.se kommer att uppdateras löpande, och medlemmar uppmanas hålla koll där.

När det blir mer konkreta åtgärder och direktiv kommer vi att förmedla dem till medlemmarna, säger Mats Brockert.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons