Annons
Branschaktuellt

Skatteverkets expert: Så hjälper du kunderna rätt med omställningsstödet

Vad skiljer det nya omställningsstödet från det förra, och vad kan redovisningskonsulterna göra för att underlätta för sig själva, kunderna och Skatteverket i processen? tidningenkonsulten.se har frågat Anders Bäck, enhetschef vid Skatteverket.
Text: Anna Gullberg
Annons

Det finns en rad saker som skiljer sig mellan omställningsstödet 1.0 och omställningsstödet 2.0:

I stödet 1.0 var det möjligt att maximalt få 150 miljoner kronor i stöd. I stödet 2.0 är maxbeloppet 75 miljoner kronor.

I stödet 1.0 måste omsättningen för perioden ha minskat med mer än 30 procent. I stödet 2.0 måste den sammanlagda omsättningen för perioden ha minskat med mer än 40 procent.

I bägge stöden får inte företag besluta eller verkställa vinstutdelning.

I stödet 1.0 krävs ett skriftligt yttrande från revisor som ska lämnas tillsammans med ansökan om det sökta stödet uppgår till minst 100 000 kronor. Uppgår det sökta stödet till minst 300 000 kronor ska revisorn i stället bestyrka uppgifterna med rimlig säkerhet. I stödet 2.0 har beloppet höjts till minst 600 000 kronor och revisorn ska istället bestyrka beloppet med rimlig säkerhet.

Det finns ytterligare skillnader som går att ta del av på Skatteverkets hemsida.

Vad ska redovisningskonsulterna tänka på när de hjälper sina kunder att göra rätt?
– Att bolag som ska söka stöd lämnar in sin ansökan komplett eller så komplett som det är möjligt, att besvara frågor som kommer från Skatteverket skyndsamt, särskilt gällande perioden juni – juli, att man tillsammans med sina kunder bestämmer vem som ser till att besvara eventuella frågor som kommer från Skatteverket, allt för att undvika att inte någon lämnar svar till Skatteverket och att tillsammans med sina kunder komma överens om vem som eventuellt ska vara ombud för ansökan, säger Anders Bäck, enhetschef vid Skatteverket.

Finns något som funkat mindre bra tidigare där ni ändrat rutiner eller något ni flaggar upp inför kommande omgång?
– Skatteverket har flaggat för att man i tidigare period haft svårt att få in svar då redovisningskonsulterna haft fullt upp med sina kunder, säger Anders Bäck.

–  Informationen kring hur man med ombudsrollen omställningsstöd – koncerningivare praktiskt ska hitta till rätt e-tjänst för att kunna skicka in ansökningarna från koncernbolagen har förtydligats efter påpekande från branschen.

Corona ökar nu igen – laddar ni för ny våg av ansökningar?
– Omställningsstödet utgår ju i efterhand för redan passerade månader så den ökade smittspridningen just nu innebär inga extra ansökningsvolymer så länge det inte tillkommer nya lagar eller förordningar. Däremot aviserade ju finansdepartementet i sitt pressmeddelande den 16 oktober att regeringen jobbade på en lösning avseende högre stöd för de allra största företagen. Skatteverket har haft en god bemanning under tidigare period vilket vi även har under dessa perioder och då särskilt med tanke på perioden juni – juli som kräver beslut innan 31 december 2020, säger Anders Bäck.

Något mer som är viktigt att tänka på ur ett branschperspektiv?
– Att det är troligt för att inte säga helt säkert, att det kommer fler stödåtgärder/perioder, säger Anders Bäck.

Anders Bäck Foto: Sara Burman
Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons