Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Sommarföretag får inget coronastöd på grund av brist på verksamhet under vintern

Sekretessbelagda namn på företag som överklagat Tillväxtverkets beslut om att inte ge stöd vid korttidsarbete blir nu kända, allteftersom de första domarna börjar dyka upp hos Förvaltningsrätten. Flera företag vars verksamheter är säsongsbetonade får inte ersättning, då avstämningsmånaden i flera fall saknat verksamhet och löneutbetalningar.
Text: Anna Gullberg
Annons

Cirka 1000 företag har överklagat Tillväxtverkets beslut, drygt hälften av dem har nu avdömts. Målen har hanterats med förtur på grund av den påverkan uteblivna intäkter har på de aktuella företagen.

Dagens Juridik skriver om tre av domarna, som gäller företagen Birka Event AB, Lapplandmedia AB och JMJ Entreprenad & Racing AB, samtliga med säsongsbetonad verksamhet.

Lapplandmedia får avslag för att man inte betalat några arbetsgivaravgifter under månaden som Tillväxtverket använde som jämförelse. Bolaget yrkade stöd med hänvisning till att lön visst betalas ut, men i klumpsumma två till tre gånger om året för att minska administrationen.

Rätten konstaterar att kraven för stöd inte uppfylls, bland annat då ingen regelmässigt utgående lön betalats ut. Utan månadslön, inga stödpengar.

Birka Event har sin huvudsakliga verksamhet under sommarsäsong. Men Tillväxtverket använde februari som jämförelsemånad, en tidpunkt då mycket få kryssar i Stockholm.

Birka Event överklagade och hävdade att det var i strid med lagens syfte att små företag som har verksamhet under sommaren inte ska få stöd.

Rätten konstaterar dock att eftersom inga löner eller arbetsgivaravgifter betalats ut under februari så kan inte stöd ges.

Samma sak gäller JMJ Entreprenad & Racing AB som årligen betalat lön och arbetsgivaravgifter sedan 1995, dock inte under jämförelsemånaden februari. Detta gör att inga stödpengar ges.

– Domarna i förvaltningsrätten visar på att lagen är skriven på ett sätt som tydligt missgynnar vissa typer av verksamheter. I de här fallen är det uppenbart missgynnande för företag med ett fåtal löneutbetalningar per år, säger Zennie Sjölund, branschansvarig för lön och enhetschef, Srf konsulterna.


Zennie Sjölund  Foto: Malin Sydne

Hon tror att många av Srf konsulternas medlemmars kunder kan komma att påverkas, eftersom utslaget kommer få bäring på alla företag som inte tar ut lön i ”rätt månad”.

Är det vettigt att jämföra en februarimånad för ett sommarföretag?
– Man kan tycka att det är märkligt, men här kan vi inte skylla på att det är en lag som har tagits fram fort. Inte heller i lagen om korttidsarbete som gäller annars, utan denna tillfälliga förändring, tas det hänsyn till säsongsverksamhet, säger Zennie Sjölund.

Hur kan Srf konsulternas medlemmar bäst hantera den här frågan åt sina kunder?
– Det gäller att ge rätt rådgivning för hur löneutbetalningar ska hanteras. Väga fördelar mot nackdelar när det gäller att ta ut lön som ägare till exempel, säger Zennie Sjölund.

Ytterligare drygt 500 företag väntar på att få sina överklaganden behandlade i förvaltningsrätten.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons