Srf konsulternas styrelse: Katarina Klingspor, Maria Nordstrand, Fredrik Waker, Jeanette Isaksson och Frans Blom (ej med på bild: David Wengbrand)

Kongressen inleddes med ett välkomsttal av förbundsordförande Katarina Klingspor. Hon pratade bland annat om vikten av att Srf konsulterna ser förändringar i omvärlden så att erbjudanden, medlemsnytta och utbildningar speglar verkliga behov.

– Vi ser en tendens till branschförflyttningar, till exempel är det flera banker som allierar sig med leverantörer av bokföringssystem. När flödet är helt digitalt behöver ingen lägga en hand på själva bokföringen, då flyttar fokus i vår bransch till mer rådgivning. Där maskiner inte kan ersätta blir konsulten ännu viktigare.

– Vi kan också se många fler potentiella medlemmar, fortsatte Katarina Klingspor. Så många som 1 200 nya redovisningsverksamheter registreras årligen. Någon sa att redovisningskonsult snart är ett överflödigt yrke. Småföretagen blir allt fler och många av dem vill inte lära sig momsregler eller annat som har med redovisning och ekonomi att göra, då behövs en redovisningskonsult som gör livet lite lättare. Jag ser en extremt ljus framtid för vår bransch.

För första gången var det möjligt för Srf konsulternas medlemmar att följa kongressförhandlingarna på distans. Kongressen filmades och gick att ta del av via nätet. En medlem som tog tillfället i akt var Jessika Kamblad, Lavendo Consulting.

– Jag är väldigt positiv till den här möjligheten. I år hann jag inte besöka vare sig Srf dagarna eller ekonomimässan så för mig var det perfekt att ändå kunna ta del av kongressförhandlingarna. Jag hoppas de kommer att sändas nästa år också.

Efter sedvanliga inledande punkter på föredragningslistan redogjorde förbundsdirektör Roland Sigbladh om förbundets och dotterbolagens verksamheter under det gångna året.

– Jag håller med Katarina om att branschen ser ljus ut. Det är inte bara många nya företag i branschen, siffrorna talar också för en tillväxt. I genomsnitt har omsättningen i branschen ökat med 7,5 procent, resultatet har gått upp med 5,5 procent och omsättningen per anställd är numera 891 000, även där en liten ökning.

– Många medlemmar har framfört kritik mot Skatteverket till oss. Bland annat har de borttagna brevlådorna irriterat men värre är att de digitala systemen inte fungerat fullt ut, fortsatte Roland. Vi har framfört kritiken och Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm skickar med en hälsning till er. Via en videolänk fick deltagarna höra general-direktören beklaga det som inte fungerat.

Ekonomiskt går det bra för Srf konsulterna som för senaste verksamhetsåret presenterade ett bra resultat. Ökade intäkter för avseende kursverksamheten och minskade kostnader har bidragit till detta.

Två motioner gällande stadgeändringar röstades igenom. Den ena var en bekräftelse på disciplinnämndens motion från föregående år som kräver två på varandra följande kongressbeslut. Den andra har till syfte att modernisera språkbruk och öka tydligheten.

Till förbundsordförande för ett år valdes på nytt Katarina Klingspor. Till vice ordförande valdes Fredrik Waker, som har ett år kvar på sitt förordnande som ledamot från förra året. Vidare blev det omval på två år för Jeanette Isaksson och nyval på två år för Frans Blom och David Wengbrand. Maria Nordstrand har ett år kvar.

Förbundsordförande Katarina Klingspor tackade alla anställda på Srf konsulterna för en fantastisk insats under året, varefter hon tackade alla kongressdeltagarna för deras närvaro på kongressen.