Det är nu vi ska och måste agera.

Det är inte ett alternativ att inte agera i detta svåra läge, oavsett om du arbetar hemifrån eller på jobbet. Vi har alla ett ansvar och nedan räknar jag upp ett antal saker vi alla måste göra. När krisen så småningom avtar kommer din aktivitet under krisen att bedömas starkt av dina kunder.

  1. Kontakta varje kund. Du kan kundens affär och tillsammans kan ni göra en lägesanalys av hur kunden har drabbats och vad som förväntas ske inom de kommande dagarna och veckorna.
  2. Gå igenom kundens likvida situation och planera tillsammans med kunden vad som är möjliga och lämpliga åtgärder framåt.
  3. Diskutera och ge råd till kunden vilka olika saker som bör åtgärdas, både avseende intäkter och kostnader. Vilka kostnader kan man avstå? Vilka stöd och anstånd kan utnyttjas? Klarar företaget flera lån på längre sikt?

Jag är övertygad om att du kommer att få uppskattning för att du tar initiativ och visar att du vill hjälpa dina kunder, inte bara med att redovisningen ska bli rätt och lämnas in i tid utan också genom att vara det stöd som många företagare nu uppskattar mer än någonsin. Någon som har tid att se deras problem och kan komma med förslag som kan avgöra hela företagets överlevnad. Och kanske även ekonomin för ägarens familj för lång tid framöver.

Srf konsulterna påverkar, diskuterar och kommunicerar löpande de praktiska konsekvenserna av de beslut som regeringen beslutat och hur de praktiskt ska genomföras och hanteras av våra medlemmar. De frågor/områden som vi aktivt diskuterar med myndigheterna är t ex sänkta arbetsgivaravgifter, korttidspermittering, lånemöjligheter, hyresnedsättning, anstånd med skatter, karensavdrag och sjuklön. Vi har även medverkat till att frågan om personligt ansvar som bolagets företrädare inte kommer att bli aktuellt om man får anstånd med skattebetalningar. Själva kommunicerar vi genom flera olika kanaler, huvudsakligen faktatexter och korta praktiska filmer. Allt detta hittar du här.

Srf konsulterna har även tagit kontakt med MSB, då vi anser att våra medlemmar utgör en samhällsviktig funktion för att företagen ska bibehålla regelefterlevnad och finansiell stabilitet.

Återigen – detta är en situation där Srf konsulternas medlemmar kan visa att vi verkligen bryr oss om våra kunder och kan visa på olika alternativ och råd som hjälper dem igenom krisen på bästa sätt. Vi har kunskapen, vi har bra nätverk och vi måste agera för att rädda våra kunder och deras framtid – nu kör vi!