Annons
Branschaktuellt Digitala trender Redovisning

Srf konsulterna analyserar villkoren hos programleverantörerna

Moderna programvaror är redovisningskonsulternas viktigaste arbetsverktyg. En tydlig trend är att allt fler redovisningsverksamheter övergår till att arbeta i molnbaserade programvaror som kan nås via internet.
Text: Caroline Giannias Kaib
Annons

De stora fördelarna med att ha en lösning i molnet är att man kan nå programvaran oberoende av plats och typ av enhet (dator, mobil, läsplatta) samt att både kunden och konsulten kan arbeta i samma plattform. Dessutom har man alltid en uppdaterad programversion och behöver inte tänka på att göra egna säkerhetskopior.

De flesta programleverantörer erbjuder idag molnbaserade plattformar med omfattande funktionalitet som innebär att både redovisningskonsulterna och kundföretagen har fått nya möjligheter. Digitalisering och automation av tidigare manuella arbetsuppgifter har påverkat samarbetsformerna mellan kunden och konsulten. Nya tjänster kommer att utvecklas med ett ännu större fokus på rådgivning, vilket innebär att arbetsinnehållet förändras för båda parter.

I denna arbetsprocess är det mycket viktigt att redovisningsbyrån har en tydlig bild av de villkor som verksamhetens olika leverantörer har satt upp för sina programvaror, eftersom valet av rätt program sker utifrån både sitt eget och kundens behov och miljö samt att GDPR efterlevs i hela processen.

Srf konsulterna har inom ramen för det samarbete som finns med programleverantörerna i Srf Redsam, påbörjat en analys av olika leverantörers villkor inom ett antal områden som är viktiga att säkerställa. Till exempel:

  • Vem äger kunddatat?
  • Hur ser affärsmodellen ut vid ökande volymer?
  • Vem ansvarar för säkerheten?
  • Vilka åtgärder vidtas vid driftsstörningar?

I kommande nummer av magasinet Konsulten kommer vi att redovisa en sammanställning av den analys som behandlar dessa viktiga frågeställningar med svar från våra ledande programleverantörer.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons