Hur kommer Srf konsulterna att synas i Almedalen?

– I år är vi inte med i några paneler, har ingen monter och arrangerar inget under vårt namn. Vi åker dit för att lyssna, lära, se hur själva evenemanget är uppbyggt och ta ställning inför en mer påtaglig närvaro nästa år. Sedan kommer så klart vår närvaro att märkas genom att vi är aktiva och för fram våra frågor på de föreläsningar och event vi går på.

Vad hoppas ni komma hem med?

– En massa nya kontakter och fördjupade relationer med personer och organisationer vi redan samverkar med; Småföretagarna, Företagarnas Riksförbund, Svenskt Näringsliv, med flera. Vi ska också aktivt se till att verkligen sprida budskapet om det stora jobb våra medlemmar gör för landets företagare till många nya intressenter, i linje med Kännedomsprojektet. Det är helt klart prioriterat.

– Man kommer också att kunna ta del av det vi hör och gör löpande, via Srf konsulternas sociala medier.

Vilka programpunkter intresserar mest?

– Sådant som ligger i linje med det medlemmarna vill att vi fokuserar på. Exempelvis hanteringen av penningtvättslagen, digitalisering, skattelagstiftning, hållbarhet och lönsamt företagande. Rubrikerna på tre föredrag jag personligen ser fram emot lyder:

”Framtidens hot – den kriminella ekonomins framtida samhällspåverkan.”

”Hur ser skattesystemet ut efter valet 2022?”

”Framtidssäkras företag genom hållbarhet på agendan?”

Vad sker efter Almedalsveckan?

– I de flesta fall går vi fem på olika programpunkter och redogör sedan för varandra vad som tagits upp, vilka infallsvinklar vi kan ha på det och hur vi kan gå vidare med det på något sätt. Även vilka personliga kontakter som har tagits och hur vi kan följa upp det är viktigt att säkra.

Och 2023 har Srf konsulterna monter och eget program i Almedalen?

– Det är för tidigt att säga, nu åker vi dit för att lära oss massor, utveckla våra kontakter och undersöka om det är en passande arena för oss att synas mer uttalat på. Kan vi känna oss säkra på att göra ett större avtryck genom en större satsning kan det bli verklighet nästa år. Kort sagt: kan vi göra något riktigt bra för medlemmarna genom att synas i Almedalen kan vi komma att satsa på det.