Har kunden skänkt pengar till någon godkänd organisation under 2021? Kunden kan få skattereduktion om hen gett minst 2 000 kronor under året och pengarna främjar social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Skattereduktionen är 25 procent av gåvobelopet.

Läs mer på Skatteverkets webbsida >>