Under pandemin har många jobbat hemma i olika grad. Men kontoret är, ur Skatteverkets synpunkt, tjänstestället såvida det inte finns ett separat avtal mellan arbetsgivaren och den anställde som säger att hemmet är tjänstestället. Det påverkar reseavdragen.

Läs mer på Skatteverkets webbsida >>