Bakom sändningen ligger Samspel, ett regionalt förebyggande nätverk mot ekonomisk brottslighet och en myndighetssamverkan mellan Länsstyrelsen Skåne, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Polisen i södra Sverige.

Antalet platser är begränsat. Föranmälan krävs. Sista anmälningsdag är 26 maj. Du anmäler dig här och får en länk för deltagande någon dag före webbinariet.