Tullverket lanserade nyligen en ny e-tjänst för momsredovisning som är kopplad till det moderna importsystemet. I de två tjänsterna kan man ta fram uppgifter om tullvärden och avgifter för importer för företag som är momsregistrerade i Sverige. Sammanställningen ska användas som stöd när företagen lämnar momsredovisningen till Skatteverket. E-tjänsten nås från Tullverkets hemsida, i portalen för e-tjänster för företag eller direkt från sidan som beskriver tjänsten. Det kommer finnas två e-tjänster. I den nya e-tjänsten för momsredovisning kommer enbart deklarationer som har lämnats in genom det nya importsystemet att visas. Deklarationer som har lämnats via den tidigare e-tjänsten för momsredovisning, som är kopplad till den äldre lagstiftningen, är tillgängliga i den äldre e-tjänsten.

För att komma åt e-tjänsterna för momsredovisning har presentationen förändrats, eftersom det nu finns två sådana tjänster att välja mellan. På startsidan i portalen för e-tjänster för företag, klicka på ”momsredovisning”. Där går det att välja mellan momsredovisning enligt den gamla eller den nya lagstiftningen. Observera att samma behörighet krävs för båda e-tjänsterna. Behörighet till den gamla e-tjänsten för momsredovisning kommer även ge behörighet att använda den nya e-tjänsten för momsredovisning.