Annons
Branschaktuellt Redovisning

Srf Redovisningsgrupp förtydligar Srf U 8

Srf Redovisningsgrupp har beslutat om förtydliganden i uttalandet Srf U 8 Vad är i K2 att betrakta som kort- respektive långfristig del av ett lån.
Text: Claes Eriksson
Annons

Förutom en del redaktionella justeringar förtydligas det att de villkor i låneavtalet som det ska tas hänsyn till vid bedömningen är de som avser amortering och löptid.

Dessutom har det lagts till ett stycke som beskriver situationen då ett företag har för avsikt att förlänga ett lån som ska betalas kort tid efter balansdagen. Finns på balansdagen ingen bindande överenskommelse med kreditgivaren om ny eller förlängd kredit ska skulden klassificeras som kortfristig.

Läs uttalandet här >>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons