Dybeck jobbar idag som Employer branding-expert vid bolaget Wildfire, som han själv varit med och grundat. Han har tidigare jobbat upp Manpowers studentbolag och har hjälpt företag som Anticimex, Ikea, Aleris och Svenska kyrkan. För att bara nämna något från hans cv. Till saken:

– Attraktivitet, vi börjar där. Kan du inte locka till dig och behålla personal blir du inte framgångsrik. Om du lyckas med ditt företagande eller inte beror till 100 procent på vilken personal du attraherar. Kort sagt: det är inte hållbart att inte ta hand om sin personal.

– Att vara unik. Vilken är din organisations fördel som ska locka talanger? Det kan vara att ni lovar era anställda ett hållbart yrkesliv med lagom mycket arbete och därmed balans i livet; att kunna göra karriär utan att jobba kvällar och helger och ständigt vara nåbar.  Men då måste ni jobba fram en kultur som stöttar sådana val i praktiken, på riktigt.

– Leva som man lär. Det ni lovar medarbetarna och kunderna måste vara sant. Annars är det inte hållbart och idag avslöjas det direkt. Om man för hundra år sedan i princip kunde låsa in arbetare och behandla dom lite som man ville råder det motsatta idag. Är det skillnad mellan vad företaget lovar och det som levereras kommer det snabbt ut, inte minst genom sociala medier.

Hitta er grej

Men hur ska arbetet med ert företags varumärken och dess kultur bedrivas i praktiken och förankras i organisationen? Robert Dybeck menar att det bör börja med att man medvetet väljer vad man vill jobba för och signalera. Att bygga den kultur som tar er dit ni vill bör vara ett medvetet och strukturerat arbete, inte något att lämna åt slumpen. Det kan vara hållbarhet. Det kan vara att allt är normalt och förutsägbart. Det kan vara att organisationen är extremt flytande och ständigt ligger i teknisk framkant. Men det behöver finnas något och det behöver kommuniceras tydligt, det räcker inte med att erbjuda ett arbete idag.

– Idag behöver de flesta i vår del av världen inte ta, eller behålla, ett jobb bara för att få mat på bordet. Vi har råd att ställa krav på vad jobbet innehåller och hur det ska göras. Annars kan vi flytta på oss. Utvecklingen efter pandemin sätter det i blixtbelysning. Många har märkt att det inte bara går, utan också är väldigt trevligt att även jobba hemma ibland och att resultatet blir lika bra eller bättre. Den arbetsgivare som inte är följsam nu kommer att mista personal till den som är det, menar Robert Dybeck.

Stolt personal

Något som ytterligare ställer krav på medvetenheten om vad det egna företaget gör och hur det uppfattas är det faktum att arbetsmarknaden nu innehåller personer från flera olika generationer. Hur får man både den som är född 2001 och den som är född 1951 att agera enligt företagets kultur och i linje med företagets employer branding-ambitioner?

– Ledningen kan inte känna sig nöjd med alla aspekter av sitt employer branding-arbete förrän medarbetarna är så stolta och glada över sin arbetsplats att de blir dess ambassadörer. Det är en lite läskig insikt, för det ställer krav på cheferna och organisationen att följa upp personalen och ha koll på hur var och en mår och presterar. Oavsett om jobbet görs på kontoret eller, som under pandemin: hemma eller i fritidshuset. Men det ger å andra sidan ett hållbart arbetsliv och därmed ett hållbart employee brand.