Den åttonde och sista mikrokursen i det paket som utgör Mikro Selekt 2022 kommer i december. Titeln är inte spikad, men den kommer att behandla skattenyheterna som följer efter regeringsskiftet.

– Det är ett bra exempel på syftet med Mikro Selekt: du håller dig uppdaterad i realtid, löpande under året. Ur ett kompetensperspektiv är vår rekommendation att du genomför kurserna i takt med att de släpps. Abonnemanget ger totalt 8 aktualitetstimmar under förutsättning att du genomför samtliga åtta mikrokurser och svarar på frågorna i Mikro-puls senast 31/1 2023, konstaterar Mirelle Simonsson.

Toppbetyg

Mikro-puls är ett quiz som avslutar Mikro Selekt-året och ger möjlighet att stämma av sina kunskaper. För att vara vaken för det som väntar runt hörnet ingår även Agenda 2023 i Mikro Selekt. Agenda 2023 handlar om viktiga händelser och nyheter att vänta kommande år.

– Deltagarnas betyg på Mikro Selekt är mycket, mycket höga. 97 procent svarar att de skulle rekommendera Mikro Selekt till en kollega eller vän. Gällande kursinnehåll, pedagogiskt upplägg, användarvänlighet och kunskapsmässig måluppfyllelse ger 91 procent genomgående högsta betyg, klargör Mirelle Simonsson.

Aktuellt innehåll

Följande mikrokurser har lanserats under 2022:

  • Kapitalförsäkring – med och utan pensionsåtagande.
  • Distansarbete i hemmet.
  • Rättelse av fel.
  • Hållbara nyckeltal.
  • Solceller.
  • Redovisning i bostadsrättsföreningar.
  • Värdeöverföringar.

Innehållet i mikrokurserna 2023 anpassas utifrån nyheter, aktuella händelser, rekommendationer från Srf konsulternas experter och önskemål från kursdeltagare. De ingår alla för de som nu tecknar sig för ett abonnemang till och med 6 december 2022.

Snabba förändringar

– Eftersom vi har ny regering kan vi vänta oss att det kommer att hända en hel del. Av den anledningen är Mikro Selekt ett utmärkt val för att på ett snabbt sätt hålla sig uppdaterad på nya lagar, regler och förordningar som påverkar branschen, understryker Mirelle Simonsson.