– Vi och våra konkurrenters upphandlingsmallar och bakomliggande hållbarhetskrav är likartade. Även om vi i dagsläget inte kräver hållbarhetsredovisning enligt en viss standard kan man i praktiken inte jobba för oss utan att styrka hur man jobbar med hållbarhet, konstaterar Marcus Holtz, koncerninköpschef Peab.

Första steget till ett uppdrag åt Peab är att ansöka om att få bli leverantör via Peabs hemsida. Kraven här återspeglar lagstiftarens och Peabs egna krav.

– Här upplyser vi om vår uppförandekod, som alla leverantörer måste godkänna och som är en bilaga i samtliga avtal. I den står det även om vårt hållbarhetsarbete och vilka krav varje leverantör måste uppfylla i sammanhanget, berättar Marcus Holtz som är djupt involverad i Peabs egen hållbarhetsredovisning.

Ökande krav

Efter att ha godkänts som leverantör går det att lämna anbud till Peab. Vid en eventuell affär används projektanpassade inköpsmallar och i de fall samarbetet leder till ett ramavtal, används ramavtalsmallar. Enkelt uttryckt styrs mallarna av lagar samt Peabs och den aktuella kundens krav och önskemål. Hållbarhetsarbetet inom Peab utgår från FNs hållbarhetsmål Agenda 2030.

Enligt Marcus Holtz blir hållbarhetskraven alltmer framträdande, liksom kraven på hållbarhetsredovisning:

– Tveklöst är det så. Kraven från regeringarna i Norden och EU ökar. Vi, som bolag, söker också aktivt själva efter mer hållbara lösningar, vi väntar inte på lagstiftningen för att införa förbättringar. Hållbarhetsfrågor är högt placerade på vår agenda och finns alltid med som en del i våra anbudsutvärderingar. De leverantörer som har ramavtal måste kunna uppvisa ett systematiskt hållbarhetsarbete och vi genomför årliga leverantörsrevisioner.

Rätt standard

Det är ingen nyhet att stora bolag har andra förutsättningar än små och medelstora när det kommer till effektiv hållbarhetsrapportering. Mot det som bakgrund sjösatte de nordiska branschorganisationerna inom redovisning nyligen NSRS, Nordic Sustainability Reporting Standard, se länk nedan. Men anpassar Peab sina krav till leverantörens storlek eller förutsättningar?

– Nej, våra hållbarhetskrav är lika för alla. Men för att arbeta så hållbart som möjligt försöker vi alltid hitta lokala lösningar för våra projekt. Vi har verksamhet på många orter i Norden. Bland våra egna åtgärder inom hållbarhetsarbetet ingår även tjänsteresor och transporter.

Nödvändigt

Marcus Holtz understryker att hållbarhetsarbete inte bara lönar sig. Det är helt nödvändigt för stora och små företag. Peabkoncernen, med 16 000 anställda, har valt att äga i stort sett varje led i byggkedjan. Det gör det lättare att kontrollera den egna verksamhetens miljöpåverkan. Peab äger allt från bergtäkter och fabriker för tillverkning av betongelement till maskiner för markarbeten.

– Men vi köper fortfarande in stora mängder material till våra projekt och anlitar ett stort antal underentreprenörer. Vårt agerande gör skillnad. Därför är vi också så noga när det kommer till vårt eget och våra leverantörers hållbarhetsarbete, säger Marcus Holtz och avslutar:

– Personligen tycker jag även att detta är roligt att arbeta med. Backa 10 – 15 år och tänk på hur branschen jobbade då. Oavsett om man jobbar i ett stort eller litet företag känns det bra som yrkesmänniska, och som person, att bidra till ett mer hållbart samhälle.