Inom projektets ram ska olika former av presentationsmaterial tas fram. I fokus ligger ett 20-tal seminarier med inriktning på hur företag, och redovisningskonsulter, landet över enkelt kan jobba med NSRS. Och därmed visa kunder och intressenter hur man kontinuerligt minskar sin miljöpåverkan. Vilket också bidrar till att man säkrar existerande affärer och kan vinna nya.

Projektledare är Johnny Sundin, bland annat känd som moderator och föreläsare. Satsningen finansieras genom EU-medel som administreras av Tillväxtverket. Syftet är att bidra till den gröna omställningen av näringslivet. Tanken är att man genom ledande branschförbund, som Srf konsulterna, når ut till företagen där den faktiska förändringen sker.

NSRS står för Nordic Sustainability Reporting Standard och är skräddarsytt för små och medelstora företag i Norden. Läs mer här.