Annons
Branschaktuellt

Tillsammans i effekterna av corona – statusuppdatering 18 mars

Srf konsulterna arbetar aktivt med bevakning, påverkan och rapportering av regeringens beslutade åtgärder som påverkar vår bransch och som syftar till att stötta landets många företag som nu drabbats hårt av coronavirusets effekter. Tillsammans med branschens aktörer och intressenter i olika samverkansgrupper, via direktkontakt med flera av de instanser som nu ska bereda regeringens åtgärdspaket och dig som rådgivande i dessa frågor ska vi hjälpa företagarna i det svenska näringslivet.
Text: Petra Lagnehag Zars
Annons

Årsredovisningar avseende bokslut per augusti 2019 ska vara inlämnad senast den sista mars. Problematiken under tiden vi är drabbade av coronaviruset är att alla bokslutsprogram inte klarar att leverera in digitala underskrifter ännu, samtidigt som det för många kommer att bli svårt att fysiskt kunna träffas för att skriva under årsredovisningen. Vi har ställt frågan till Bolagsverket om man kan slippa förseningsavgifter med hänsyn till rådande omständigheter.

Bolagsverket meddelar att lagen/reglerna inte har justerats med anledning av coronaviruset och då gäller ordinarie kriterier för förseningsavgifter. De kommer att pröva eventuell begäran om eftergift där man åberopat sina skäl i vanlig ordning och att bedömningen naturligtvis tar hänsyn till de omständigheter som förelegat vid den aktuella tidpunkten. Srf konsulterna har nu lyft frågan direkt till Bolagsverkets generaldirektör och väntar på återkoppling.

Coronavirusets effekter kommer även att innebära förändringar i Förvaltningsberättelsen och det blir troligen fler Kontrollbalansräkningar som ska upprättas. Vi berättar mer om just detta i en separat artikel.

För dig som är rådgivare till dina kundföretag har vi nu tagit fram en användbar checklista, Åtgärder vid ekonomisk kris, som kan användas vid olika tillfällen när ditt kundföretags affärer krisar. Checklistan laddar du ner på Mina sidor, under Övriga mallar och den finns också tillgänglig för dina kollegor som är anslutna till Srf konsulterna och har inloggning till Mina sidor.

Under gårdagen spelades ett extrainsatt avsnitt av Lönepodden in, där vår branschansvarige inom lön, Zennie Sjölund, diskuterar karensavdrag, sjuklön, korttidsanställning och permittering tillsammans med Katarina Sand från Wise och Tommy Iseskog, en av landets främsta experter inom arbetsrätt.

Under tisdagen och idag torsdag har vi tillsammans med programleverantörerna i Srf Lönsam extrainsatta möten för att lyfta och reda ut frågorna kring de lönerelaterade förändringarna och hanteringen kring dem, genom kontakter med Tillväxtverket och diskussioner med Medlingsinstitutet. Vi har också kontakt med Försäkringskassan i dessa frågor.

Vad gäller anstånd hos Skatteverket så är representanter från Srf konsulterna inbjudna till ett virtuellt informationsmöte som Skatteverket håller kring hanteringen av detta redan imorgon torsdag. Vi återkommer med information så snart vi fått mer input om hur detta rent praktiskt ska hanteras.

Virtuella möten är en viktig parameter för alla verksamma i dagsläget, särskilt för oss som har mycket kundkontakt. Det finns många smarta och enkla lösningar på marknaden idag. Ett tips är att du tar kontakt med din it-leverantör för hjälp med en lösning.

Följ vår rapportering avseende de effekter som coronavirus covid-19 har på redovisnings- och lönebranschen samt näringslivet på srfkonsult.se

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons