Uppdragsavtalet ska ses över minst en gång per år och uppdatering ska ske så snart uppdraget förändras på något sätt. Det kan handla om ändring av uppdragsgivarens företrädare, uppdragets omfattning, innehåll etcetera.

Hösten är en bra tid att se över och gå igenom befintliga uppdragsavtal tillsammans med dina kunder. Utgå från ert befintliga uppdragsavtal som ett diskussionsunderlag för ert fortsatta samarbete. I en sådan genomgång får ni möjlighet att säkerställa att uppdraget löper på som ni har överenskommit, men det är också ett utmärkt tillfälle att fånga upp om kunden saknar något eller om det uppstått andra behov och önskemål. Passa på att informera om vilka tjänster du kan erbjuda ytterligare, exempelvis rådgivningsuppdrag angående generationsskiften eller hållbarhetsredovisning för små och medelstora bolag enligt NSRS.

Rådgivning ökar

Rådgivningsdelen i uppdragen ökar allt mer. Löpande rådgivning förväntas ingå i uppdraget, men ger du särskild rådgivning som faller utanför det löpande behöver du skriva ett separat uppdragsavtal för just den delen.

Exempel på särskilda rådgivningsuppdrag är generationsskiften, omstruktureringar, fastighetsöverlåtelser och företagsöverlåtelser.

Det är viktigt att du som redovisningskonsult gör en professionell bedömning av dina förutsättningar att agera rådgivare eller om det krävs specialistkunskaper.

Undvik missförstånd

Ett tydligt uppdragsavtal minskar risken för missförstånd och är också en nödvändighet om en eventuell tvist skulle uppstå där man behöver reda ut var i överenskommelsen det brister. Om det skulle uppstå ett fel som leder till ett försäkringsärende är ett tydligt och uppdaterat uppdragsavtal till mycket stor hjälp för att kunna avgöra ärendet på ett korrekt sätt.

Uppdragsavtalet är en trygghet för dig, redovisningsbyrån och dina kunder.