Annons
Branschaktuellt Redovisning

Uppdaterade frågor och svar om coronastöden

Srf Redovisningsgrupp var tidigt ute med frågor och svar för att hjälpa företagen med hur periodisering av stöd med anledning av corona ska göras. Sedan Bokföringsnämnden (BFN) remitterade ett förslag om ändringar i BFNAR 2020:1 Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset har vi haft varningsflagg på våra frågor och svar. Detta då ändringar i det allmänna rådet skulle komma att påverka de svar vi levererat.
Text: Claes Eriksson
Annons

Nu har ändringar gjorts i det allmänna rådet och våra frågor och svar har uppdaterats.

Vi har varit drivande i processen för att få kompletterande regler avseende periodiseringen av coronastöd i BFNs allmänna råd. BFN har nu ändrat i sitt allmänna råd den 22 januari 2021.

Översiktligt innebär ändringen att stöd som erhålls med anledning av coronavirusets effekter får intäktsföras det räkenskapsår som stödet hänför sig till om vissa förutsättningar är uppfyllda när årsredovisningen (eller årsbokslutet) avges. Det gäller bland annat att det finns en utfärdad författning.

Utöver att det ska finnas en utfärdad författning ska företaget ”med rimlig säkerhet” kunna göra vissa bedömningar. Det handlar om att kunna bedöma att företaget kommer att uppfylla villkoren för stödet, kommer att erhålla stödet och kan beräkna dess storlek.

BFN har själva lagt ut några frågor och svar kopplat till ändringarna i det allmänna rådet. Där hittar man däremot ingen hjälp för hur man ska tolka detta med rimlig säkerhet. Srf Redovisningsgrupp har nu som sagt uppdaterat Srf konsulternas frågor och svar kring detta med redovisning av stöden. Där ger vi även vägledning för hur ”rimlig säkerhet” kan tolkas och vad som gäller om företaget väljer att inte tillämpa BFNs allmänna råd. Det är nämligen frivilligt.

Ett par vanliga frågor om BFNs ändringar

En vanlig fråga är om ändringarna får tillämpas i bokslut per 31 december 2020 eftersom BFNs beslut kom först i januari 2021. Svaret är att det är möjligt. Enligt information i det konsoliderade allmänna rådet får ändringarna tillämpas på årsredovisningar (årsbokslut) som avges från och med den 22 januari. Det spelar ingen roll att balansdagen redan inträffat.

En annan fråga är om det måste funnits indikationer på att reglerna skulle komma redan per balansdagen för att periodisering ska få ske till det räkenskapsår stödet avser. BFN anger att bedömningen får avse förhållandena då årsredovisningen (årsbokslutet) avges. Detta är med andra ord ett undantag från det som anges om händelser efter balansdagen i K2, K3 och årsbokslutsregelverket.

Slutligen är en fråga om även de företag som upprättar förenklat årsbokslut (K1) kan tillämpa det allmänna rådet. Där är svaret nej. Det är bara de som tillämpar K2, K3 eller årsbokslutsregelverket som får tillämpa det allmänna rådet. Men de enskilda firmor som tillämpar K1 har vissa möjligheter att periodisera stöd till år 2020 ändå. Då ställs däremot högre krav än rimlig säkerhet.

Frågor och svar avseende redovisning av stöd kopplat till corona>>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons