Under de år som K2 och K3 tillämpats har BFN fått många frågor kring tillämpningen av regelverken. BFN har besvarat enskilda företag på specifika frågor och publicerat svaren i form av brevsvar på BFN:s webbplats. Srf Redovisningsgrupp har tolkat K2 genom uttalanden i serien Srf U. Tillämpningsfrågor har diskuterats i olika tidskrifter och på många utbildningar, såväl små som stora frågor. Nu har BFN besvarat många av dem genom att uppdatera regelverken. Mindre företag och K2 En fråga som diskuterats många gånger är om alla mindre företag verkligen ska få tillämpa K2. K2 är ett förenklingsregelverk skrivet för företag med…

Premium

För premiumartiklar behövs en prenumeration

Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!