– Att jobba med utbildning är att medverka till att människor får nya kunskaper och utvecklas. Det innebär något positivt för dem och deras organisation, vilket gör utbildning väldigt roligt och givande att jobba med. Annars hade jag inte gjort det i princip hela min yrkeskarriär, säger Maria Ahlström som i juni tillträdde som ny Utbildningschef för Srf konsulterna.

Maria Ahlströms fokus framåt blir att ytterligare stärka Srf konsulterna som kunskapsorganisation genom att bland annat bidra till att stärka pedagogiken, förädla paketeringen av utbildningserbjudanden, forma utbud som passar byråer av olika storlekar och leda teamet på utbildningsenheten.

– Jag har en stimulerande lärresa framför mig när jag ska sätta mig in i branschen och dess utmaningar. Till min hjälp har jag alla kunniga kollegor. Det ser jag fram emot.

Spännande bransch

Det faktum att branschen är ny för henne är ett av skälen till att Maria Ahlström sökte tjänsten. Hon vill lära nytt och gå vidare. Hos Srf konsulterna ser hon också en möjlighet att påverka en del av näringslivet hon tidigare inte varit lika nära:

– Medlemmarna hjälper en stor del av landets företag med löner, redovisning och rådgivning. När vi stärker medlemmarnas kompetens ska det också gynna deras kunder. Vi lever i en värld som förändras hela tiden, man behöver utvecklas och utbildas för att hålla sig ajour.

– Kunskap blir mer och mer en färskvara och det ställer krav på oss som organisation att ha ett relevant utbud. Jag vet att Srf konsulterna redan i dag har ett bra utbud, men vi behöver så klart också utvecklas för att fortsätta ligga i framkant och leverera största möjliga nytta till medlemmarna. Den som satsar på en utbildning hos oss ska ligga före sina konkurrenter.

Locka till lärande

Som bekant behöver en Auktoriserad Lönekonsult och en Auktoriserad Redovisningskonsult utbilda sig ett visst antal timmar varje år (aktualitetstimmar) för att behålla auktorisationen. Men det ska inte vara huvudskälet till att de väljer att anmäla sig till en viss utbildning, understryker Maria Ahlström.

– Srf konsulterna ska ha utbildningar som är så attraktiva och nödvändiga för att utvecklas i yrket att man inte kan låta bli att gå dem. Vi ska erbjuda branschens bästa utbildningar. Så kan vi sammanfatta det, avslutar Maria Ahlström.