Som bekant är Srf konsulternas förbunds högsta beslutande organ kongressen. Även i år hålls den på Kistamässan, i anslutning till den stora mässan Ekonomi och Företag och systermässan Personal och Chef 27–28 september. Kongressen hålls onsdag 27 september 10.00 – 12.00, Kistamässan, Sal E4.

– Det är viktigt att så många som möjligt utnyttjar möjligheten att påverka sitt förbund i den riktning de vill. Jag vill uppmana alla att komma och göra sin röst hörd. Förutom själva kongressen kan man också delta i den stora mässan och vara med på den alltid lika uppskattade kongressmiddagen med bankett, säger Frans Blom som valdes till Förbundsordförande för första gången 2021 och nu är föremål för omval.

Mandattiden för Förbundsordföranden är ett år, för övriga i Förbundsstyrelsen är den två år.

Valberedningen

Förutom valet till Förbundsstyrelsen skall kongressen också välja ledamöter till Disciplinnämnden, Kvalitetsnämnden och Valberedningen. Vi börjar med Valberedningen. Enligt förslaget från kretsordförandena träder Björn Svensson tillbaka från ordförandeposten och blir i stället ordinarie ledamot i valberedningen i ett år.

– Det finns ingen dramatik bakom. Jag tycker inte att någon ska sitta för länge på en förtroendepost, det finns ett egenvärde i att man sprider gracerna och att fler engagerar sig och tycker till. Det är bra att det kommer in nya personer, med nya tankar och vinklar på verksamheten. Sedan vill jag avlasta mig själv också. Jag har firman och andra engagemang som också kräver sin tid, säger Björn Svensson.

Till ny ordförande för Valberedningen föreslås Mattias Olinder, dagens sekreterare. Fredrik Dahlberg föreslås kvarstå som vice ordförande. I båda fallen handlar det om ettåriga förtroenden. Karin Kling föreslås ta steget från ordinarie ledamot till sekreterare på ett tvåårigt förtroendeuppdrag. Fredrik Waker kan genom nyval ta plats i valberedningen i två år.

Större nämnder

För att göra mycket viktiga Kvalitetsnämnden och Disciplinnämnden beslutsförmögna även när någon ledamot saknas föreslår valberedningen nu att de utökas till sex respektive sju ledamöter.

Enligt Valberedningens förslag kvarstår Lars-Erik Bergström som ordförande för Disciplinnämnden genom omval på två år. Ordförandesuppleant Susanne Österlund blir kvar i ytterligare ett år liksom de ordinarie ledamöterna Mats Olsson, Mona Ljung och Pia Andrén Hast. Katarina Eckerström föreslås ta plats i nämnden genom ett fyllnadsval på ett år. Jeanette Isaksson föreslås genom nyval till posten i två års tid.

Kvalitetsnämnden

Ordförande Helena Bäckström föreslås få förnyat förtroende i två år. Omval på samma tid förslås även för ordinarie ledamöterna Martin Karlsson och Sofia Holmgren. Vice ordförande Marie-Louise Widman kvarstår som vice ordförande i ett år, ordinarie ledamoten Maria Hallén har också ett år kvar på sitt förtroende. För nya Malin Lundgren är det nyval och en mandattid på två år som föreslås.